Romantikus

1-10-ig Össz.: 30

Csökkenő irány beállítása
oldalanként

Rács  Lista 

Oldal:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 • Eugenie Marlitt könyvcsomag

  Eugenie Marlitt klasszikus romantikus regényei a XIX. századi arisztokrácia világából. A csomag tartalma: A Kékszakáll, 79 o. A pusztai hercegnő, 385 o. A második feleség, 354 o. A gránátköves asszony, 256 o. Gizella grófnő, 529 o. További információk

  Normál ár: 3050 Ft

  Kedvezményes ár: 2390 Ft

 • B. M. Croker könyvcsomag

  B. M. Croker ír származású angol írónő, leánynevén Bithia Mary Sheppard. Kilgefinben született a XIX. század második felében, iskoláit Angliában végezte. Férjével sokat utazott keleten, kivált Indiában. Korán kezdett írni és hamarosan az egyik legolvasottabb szerző lett. Valóságos bestsellerekké vált regényei a legváltozatosabb helyszíneken játszódnak le, s mindig izgalmas, fordulatos meseszövésű, lírai hangvételű szerelmi történetek. Kellemes megjelenésű, nemes gondolkodású, tiszta erkölcsű hőseinek mindig ellenlábasaik is akadnak, akik boldogságuk útjában állnak. Egy-egy regényen belül is sokat utazhatunk, sokfelé járhatunk. Elragadó leírások tárják elénk a színes tájakat, városokat, azok nevezetességeit, a regények szereplőinek életkörülményeit, más-más szokásait, örömeit és bánatait... Hol Biarritz gazdag nyaralóinak világába csöppenünk, hol egy írországi kastélyba, hol Indián barangolunk végig, egyszer a legszegényebbek, másszor a leggazdagabbak társaságában. A csomag tartalma: Asszony-e vagy leány?, 319 o. A bégum kincse, 199 o. Balmaine kisasszony múltja, 290 o. Női diplomata, 230 o. Jasra gyöngyök, 321 o. További információk

  Normál ár: 2950 Ft

  Kedvezményes ár: 2360 Ft

 • Aszlányi Károly könyvcsomag

  Aszlányi Károly (1908-1938) szépreményű író, színdarabjaival, regényeivel és humoros írásaival is sikeres volt, mielőtt életének és írói karrierjének véget nem vetett egy csupán harminc éves korában bekövetkezett tragikus autóbaleset. A csomag tartalma: A bádogkirály leánya, 130 o. Hét pofon, 140 o. A sötét kamra, 112 o. Brentford rendet csinál, 230 o. Sok hűhó Emmiért, 237 o. További információk

  Normál ár: 3050 Ft

  Kedvezményes ár: 2440 Ft

 • B. M. Croker: A bégum kincse

  John Crawford a lányával felkerekedik, hogy Indiában nyomára akadjon elveszett örökségének: John bácsi nagy vagyonának és felesége, egy indiai hercegnő, a bégum mesés kincsének. Az a kevéske pénze, amivel ebbe a vállalkozásba belefogott, hamar elfogyott, s reményei is mindinkább szertefoszlanak. Apa és leánya kilátástalan helyzetben van már, amikor kiderül, hogy az alkormányzó Crawford iskolatársa volt... További információk
 • Eugenie Marlitt: A gránátköves asszony

  Részlet az e-könyvből: "– Babonás Borcsa! – zsörtölődött a kicsi, és haragosan igyekezett eltolni maga elől az öreget. – Még hogy ne nézzek oda! Csak azért is odanézek! Éppen azért, mert nem lakik ott senki! Meg akarom tudni, ki jár az elzárt szobákban! Most nem sikerült, mert alig egy pillanatig állt csak az ablaknál s már el is tűnt, de máskor majd csak meglátom. Én azt hiszem, nagyanya szobalánya volt, annak olyan fehér a képe… – Emma? Ő ugyan aligha megy még a tájékára sem azoknak a szobáknak. Eleinte ő is kételkedett a kísértetben. A kételkedése azonban csak addig tartott, amíg egy szép nap szemtől szembe találkozott vele. Hanem, ha tudni akarod, megmondhatom neked, ki jár fönn. A gránátköves Dorottya asszony, akinek a vörös kárpitú szobában lóg a képe. Nem találja nyugtát a föld alatt, ő kísért régi lakosztályában. – Vén Borcsa, már százszor megmondta neked Zsófi néni, hogy ne riassz bennünket, gyerekeket efféle ostobaságokkal. Nem látod, öcsikém hogyan fél? – porolt bosszúsan Gitta. Karjával gyengéden átölelte öccse nyakát és a reszkető, rémült fiúcskát anyás gonddal csitította: – Ne félj, öcsikém, és ne hidd, amit ez a buta Borcsa itt összevissza beszél. Nincsenek kísértetek. Aki kísértetekről fecseg: hazudik." További információk
 • Eugenie Marlitt: A második feleség

  Részlet az e-könyvből: "A tó bal partján kis halászfalu terült el; száz meg százéves hársak árnyékában szétszórtan álló nyolc alacsony ház, szalmafedeleik éppen csak a fák alsó ágain emelkedtek fölül. Falaikon a vető- és merítőhálókkal, ajtóik mellett, a keskeny kis falócákkal, déli oldalukon galagonya- és csipkerózsabokorral környezve csinosan váltak ki a part fehér széléből. Ha a német fejedelem tudta volna, hogy az ártatlan Kis-Trianon ötlete végül Franciaország tündöklő királynéjának fejében megfogan, akkor e kis halászfalu bizonyára sohasem épült volna fel. De a fejedelem nem volt jós, ezért műve már csaknem száz éve állt a park tava mellett, kívülről a legkezdetlegesebb idillt képezve, ám bensejében a legkényesebb emberfiát is kielégítve. A belépők talpa, amelyre még a part murvája tapadt, közvetlenül a dagadozó szőnyegekhez ért. Nehéz selyemszövetek csillogtak a párnás bútorokon és fedték el a falakat, itt-ott eltűnve a széles tükörlapok mögött. Ha kinn kacérkodtak is a szegénységgel és egyszerűséggel, a fehérre sikált asztalokon mégsem lehetett étkezniük, még kevésbé pedig az édes játék után falócákon megpihenniök. A fejedelmi ház – amely sarjai egyikének köszönhette létét a kis halászfalu – ősidőktől fogva szilárdan ragaszkodott ama szokáshoz, hogy mindegyik trónörökös életének nyolcadik évében egy-egy hársfát ültessen. A tó bal partján levő, majálisrétnek nevezett kaszáló így történelmi nevezetesség lett. Csak ritkán pusztult el a fejedelmivé tett fák valamelyike; a majálisrét valóságos díszpéldányokkal rendelkezett. Szürke páncélos ősi daliák gyanánt az ég felé törve tartották maguk fölé hatalmas zöld pajzsukat, s megvédték az utánuk jöttékét és gyöngélkedőket. A mai májusi napon Frigyes trónörökös számára következett el a faültetés fontos eseménye..." További információk
 • Eugenie Marlitt: A pusztai hercegnő

  Részlet az e-könyvből: "Claudius úr huszonegy éves fiatalember volt akkor, telve szenvedéllyel s rajongással… Egy nőt szeretett, oly forrón, hogy én nem vagyok képes azt Önnek leírni. Volt egy barátja, kit egész bizalmával megajándékozott, s kiért nagyon sokat áldozott. Egy napon arra a meggyőződésre kellett jutnia, hogy a nő és a barát megcsalták, hogy mindkettő hűtlen lett hozzá. Ezt a férfiak szokása szerint csak vér moshatta le. Párbajt vívtak az áruló asszony miatt, s a barát egy lövést kapott a vállába. A seb magában véve nem volt ugyan veszélyes, ám az elgyengült szervezet cserbenhagyta őt. Dacára a legkitűnőbb orvosok fáradozásainak, többheti ágyban fekvés után meghalt… – De hát a nő, a nő? – Igen, a nő. Ő is elhagyta Claudius urat. Egy angollal utazott el." További információk
 • B. M. Croker: A spanyol nyakék

  Részlet az e-könyvből: "Paul átvette az ékszerdobozt. Nem volt rajta a Sarazinok címere... valami modern csinálmány lehetett. De amikor felnyitotta, elveszett öröksége ragyogott rá; egy darabig néma áhítattal nézte. — Mademoiselle — mondta —, egy különös dolgot kell önnel közölnöm. — Hangja olyan furcsán csengett, hogy Ethel letette a teáskannát és rápillantott. — Ez a nyakék öt évszázadon keresztül a mi családunké volt... A „Sarazinok szerencséjé”-nek hívják. — Lehetetlen! — kiáltott fel Ethel mértéktelen csodálkozással. — Én Biarritzban vettem, egv régiségkereskedőnél. — Ön vette, természetesen, de egy királynő ajándékozta egyik ősömnek valamely vakmerő tette jutalmául. Ameddig birtokunkban van, megtartjuk földjeinket, kincseinket, szerencsénket, így szól a hagyomány. Ha elvesztjük: mindenünk elveszett. — De hát, hogy történhetett akkor?..." A szerzőről: Ír származású angol írónő, leánynevén Bithia Mary Sheppard. Kilgefinben született a XIX. század második felében, iskoláit Angliában végezte. Férjével sokat utazott keleten, kivált Indiában. Korán kezdett írni és hamarosan az egyik legolvasottabb szerző lett. Valóságos bestsellerekké vált regényei a legváltozatosabb helyszíneken játszódnak le, s mindig izgalmas, fordulatos meseszövésű, lírai hangvételű szerelmi történetek. Kellemes megjelenésű, nemes gondolkodású, tiszta erkölcsű hőseinek mindig ellenlábasaik is akadnak, akik boldogságuk útjában állnak. Egy-egy regényen belül is sokat utazhatunk, sokfelé járhatunk. Elragadó leírások tárják elénk a színes tájakat, városokat, azok nevezetességeit, a regények szereplőinek életkörülményeit, más-más szokásait, örömeit és bánatait... Hol Biarritz gazdag nyaralóinak világába csöppenünk, hol egy írországi kastélyba, hol Indián barangolunk végig, egyszer a legszegényebbek, másszor a leggazdagabbak társaságában. További információk
 • B. M. Croker: A szép Neville kisasszony

  Részlet az e-könyvből: "– De hát kedves gyermekem, minek megy ki akkor Indiába? – Hogy nagybátyámnál és nénémnél éljek! – Ah! No az ön kedves bácsija és nénije nem fogják sokáig élvezni az ön társaságát. Megmondhatja nekik, hogy ezt én üzenem, és átadhatja nekik tiszteletemet. Ön igen jól tudja, hogy nagyon csinos. – Nem arról nem tudok – szóltam mélyen elpirulva –, és úgy hiszem, jobb lenne, ha ön nem gúnyolódna rajtam. Tudom, hogy csak tréfál. – Na hallja, nálam nincs értelme ilyen végtelen szerénységet színlelni – szólt Mrs. Rapper félig unott, félig mosolygó arckifejezéssel végigmérve. – Nálam az ilyesmi nem fog. – De kérem, én egészen komolyan beszélek. Amióta emlékszem, mindig azt mondták, hogy csúnya vagyok; mint kislány valóban ijesztően rút voltam. – Az meglehet – hagyta helyben hideg hangon útitársnőm –, de most, hogy felnőtt, beállt az ellenkezője. Ön valóban rendkívül szép." További információk
 • Eugenie Marlitt: A vénkisasszony titka

  Részlet az e-könyvből: "Még mindig nem merte elhagyni rejtekhelyét. Abban a kicsiny, puha karosszékben ült, melyet a bácsi karácsonykor ajándékozott neki. Fejecskéje két karján nyugodott, melyeket az asztalra fektetett. Szíve már nem dobogott oly remegve, de a homlokban lázasan működött az agy, a gondolatok villámgyorsan űzték és váltották fel egymást. A kis termetű öreg úrnőre is gondolt, kinek pompás bokrétája ott hever künn a kőkockákon, ahol valószínűleg már rég összetiporták vigyázatlan emberek… Ez volna tehát a „vénkisasszony”, aki oly magányosan lakik fenn a hátsó ház második emeletén, és aki szűnni nem akaró vita és perpatvar tárgyául szolgál a vén szakácsnő és Henrik között! Friderika állítása szerint a vénkisasszony lelkére iszonyú bűn súlya nehezül: ő okozta volt apja korai halálát. A hajmeresztő történet mindenkor iszonnyal és rémülettel töltötte el Felicitas kis szívecskéjét, de most már vége ennek a rémületnek… A kicsiny úrnő azzal a lelki jóságot eláruló arccal és a könnyekkel telt szelíd szemekkel nem lehet apagyilkos! Most már rendületlenül meg van arról győződve, hogy Henriknek van igaza, aki Friderika rémmeséinél állhatatosan rázogatta bozontos fejét és éppoly következetesen adott kifejezést abbeli nézetének, hogy „már csak mégis másképp kellett történnie annak a históriának”. Évek előtt a vénkisasszony is lenn lakott a főépületben, de – mint a vén szakácsné mindenkor megújuló pulykaméreggel beszélte – sehogy sem volt rábírható, hogy legalább a vasárnap délutánt ne szentségtelenítse meg az ő istentelen világi dalaival és kicsapongóan víg zongorajátékával. Az asszonyság nem szűnt meg lelkére beszélni neki, sűrűn emlegetve poklot és mennyországot, de ez mind csak falra hányt borsó volt, amíg végre annyira elfajult a dolog, hogy már nem lehetett tovább tűrni a házban ezt az istentelen botrányt. Ekkor aztán Hellwig úrnak szépecskén bele kellett nyugodnia neje akaratába, és a vénkisasszonyt felszállásolták oda hátul, a padlás alá…" További információk

1-10-ig Össz.: 30

Csökkenő irány beállítása
oldalanként

Rács  Lista 

Oldal:
 1. 1
 2. 2
 3. 3