Julian Szemjonov
(1931-1993)

  Yulian-Semenov

Julian Szemjonovics Szemjonov (Юлиaн Семёнович Семёнов) 1931-ben született Moszkvában. Ő egy orosz újságíró, forgatókönyvíró és regényíró volt. A moszkvai Keleti Tanulmányok Intézetében tanult 1948 és 53 között. Újságírói pályafutását 1955-ben kezdte. Fikciós történeteket azonban csak 1960-tól írt. A szovjet korszak egyik leghíresebb kém- és bűnügyi-regény szerzője volt.

Kezdjük azzal, hogy a Szemjonov csak az írói álneve volt. Az eredeti neve Ljandresz, ami nem csak magyarul, de oroszul is elég rosszul hangzik. De hát ezt örökölte az ugyancsak ambiciózus apjától, egy orosz-zsidótól, Szemjon Alekszandrovics Ljandresztől, aki Buharin titkára volt az 1930-as évektől, s mellette a híres Izvesztia lap főszerkesztője. Becsülettel jelentgetett is főnökéről a titkos rendőrségnek, ám ez nem jelentett akkoriban életbiztosítást, ugyanis bele volt programozva a történésekbe, hogy 1952-ben őt is letartóztatták, a fiát meg azért fenyítették, mert nem jelentette fel a saját apját! Hát, Ljandresz nem az a medvével birkózó szibériai orosz típus volt, így a kihallgatások során kapott kemény verésbe részben le is bénult. Csak 1954-ben térhetett vissza a családjához. (Kicsivel lentebb, a jobboldali képen Szemjonov az apjával, Ljandresszel látható)

Szemjonov anyja egy „komplikációnélküli” orosz tanárnő volt (tőle örökölhette mackós, oroszos fizimiskáját). Az indíttatása Szemjonov és Ljandreszígy nagyon hasonló volt a magyar Chrudinák Alajoséhoz. Később mind a ketten az oknyomozó újságírás úttörőinek számítottak hazájukban, amolyan „bevetési riportokat” is készítettek nagyon komoly konfliktusos területeken.

Szemjonov az 1960-as és 70-es években éveket töltött laptudósítóként különböző országokban. Madridban interjút készített Otto Skorzneyvel, Vietnámban a partizánokkal tartott a bevetéseiken, járt tigrisvadászaton, kutakodott a bujkáló náci rémek után, akár a szicíliai maffia vezetői után is. Komoly erőfeszítéseket tett a Szovjetunióból a 2. világháború során elrabolt műkincseknek visszaszerzésért. Nagy elismerést vívott ki a híres Borostyánszoba utáni nyomozása. Számos háborús övezetet megjárt, s olyan orosz újságokban jelentek meg cikkei, mint az Ogonyok, Literaturnaja Gazeta, Pravda vagy a Szmena.
Gereben Ágnes írja a Szemjonovról szóló szócikkében: „Olvasmányos detektívtörténetei évtizedekig töretlen népszerűséget hoztak számára, többmilliós, lelkes olvasótábora lett a SZU-ban és külföldön. Hősei mindig a szovjet állam támaszai és talpkövei, hősiesen küzdő, jószívű rendőrök, merész pilóták, mindenek felett pedig bátor és nemes KGB-sek.” (Világirodalmi Lexikon 14. köt. 1992)

Szemjonov a pályafutása alatt írt riport könyveket is, de kétségtelenül a kém- és bűnügyi-regényei tették híressé.

***

AkcionEkszpanszijaMajor VihrLicom k licuOgarjeva, 6

1963-ban megjelentette a Петровка, 38 („Petrovka, 38”) c. regényét orosz nyelven, amit a szovjet milíciának ajánlott. A magyar kiadás fülszövege: „Egy rendőrőrszemet meggyilkolnak a pisztolyáért, s ezzel a merénylettel a ravaszul kitervezett rablások egész sorozatát indítja el egy jórészt fiatalkorúakból álló veszélyes és kegyetlen banda.
A bűnügyi rendőrség széles körű nyomozása folytán, hamarosan fény derül néhány döntő fontosságú tényre, s a bandához csapódott diák vallomása nyomán egyre szűkebbre szorul a hurok a bűnözők körül. Az ügyet már-már lezártnak tekintik, amikor váratlanul kiderül, hogy a banda hétpróbás vezére, aki ügyesen a háttérben maradt, még szabadlábon van.
” A leírás maga is mutatja, hogy a regény leginkább a „rendőrségi procedúra” és napi rutineljárások leírásával foglalkozik. Ugyanúgy rendőrregény szocialista változatban, mint az amerikai Ed McBain 87-es körzete. Egyébként Szemjonov könyvének címe, a Petrovka, 38 se más, mint a moszkvai rendőr-főkapitányság épületének címe! A történet három rendőrségi nyomozó tevékenységének izgalmas rajza. A sorozat következő regényének címe: Огарёва, 6 („Ogarjov, 6”), ami meg a szovjet Belügyminisztérium moszkvai címe volt.

A milícia-sorozatában 5 regény jelent meg. Mindegyiknek a fő karaktere Kosztyenko ezredes, aki a nyomozások vezetője. Ezekből az első két regény magyarul is megjelent!

Mezskontinentalnij uzelPetrovka, 38On ubil menja pod Luan-PrabangomTASZSZ upolnomocsen zajavity…Tretyja karta

1979-ben jelent meg a ТАСС уполномочен заявить c. regénye, ami a szovjet állambiztonsági szervezetről, a KGB-ről szól. A cím annyit tesz magyarul, hogy a „TASZSZ-t felhatalmazták annak közlésére…”, ami utalás az akkori hírügynökségi jelentések kezdetére. TASSZ a szovjet hírügynökség volt. A regény főhőse Vitalij Szlavin KGB ezredes. A regényből 1984-ben tv sorozat készült. Szlavint Jurij Szolomin és Konsztantinov tábornokot Vjacseszláv Tyihonov játszotta a sorozatban. Viszont Szlavinból is sorozatkaraktert csinált, ugyanis visszatért a Межконтинентальный узел c. 1986-ban kiadott regényben. Ez pedig a Penykovszkij-ügy alapján íródott. Az első regény teljesen, míg a második részleteiben megjelent magyarul!

Aztán megalkotta Dmitrij Sztyepanov karakterét, aki egy moszkvai újságíró. Ő hasonlít leginkább a karaktereiből a szerzőre, Szemjonovra. Öt regényt adott ki Sztyepanovval 1965 és 82 között. Ezekből kettő magyarul is megjelent.

***

A tavasz tizenhét pillanata (film)Viszont a leghíresebb karaktere, Makszim Makszimovics Iszajev, a szovjet titkosszolgálat kémje volt. Nyugati újságírók rendszerint bombasztikus felvezetésével egyszerűen „szovjet James Bond”-ként mutatták be Iszajevet. Pedig ha valakire nem akarta hasonlítani hősét Szemjonov, ez éppen James Bond lett volna!

Szemjonov összesen 14 regényt írt vele. A megjelenések sorrendje ez

1. Пароль не нужен. (1966)
2. Майор «Вихрь». (1967)
3. Семнадцать мгновений весны. (1969)
4. Бомба для председателя. (1970)
5. Испанский вариант. (1973)
6. Третья карта. (1973)
7. Бриллианты для диктатуры пролетариата. (1974–89)
8. Альтернатива. (1978)
9. Приказано выжить. (1982)
10. Экспансия – I. (1984)
11. Экспансия – II. (1985)
12. Экспансия – III. (1986)
13. Нежность (1986)
14. Отчаяние. (1990)

Mivel a regényekben nem fokozatosan öregedett Iszajev, hanem mikor melyik évi küldetését írta le, így a bibliográfiák nem a megjelenések sorrendjében, hanem Iszajev életkora szerint sorolják a regényeket. Szemjonov regényei 1921 és 1967 közt játszódnak. Maga Iszajev 1900-ban született. Az apját 1920 őszén kozákok gyilkolták meg. Tehát az Iszajev kora szerinti lista ez (zárójelben a regény történésének ideje):

1. Бриллианты для диктатуры пролетариата (1921)
2. Пароль не нужен (1921-1922 )
3. Нежность (1927)
4. Испанский вариант (1938)
5. Альтернатива (1941)
6. Третья карта (1941)
7. Майор «Вихрь» (1944-1945)
8. Семнадцать мгновений весны (1945 tavasza)
9. Приказано выжить (1945)
10. Экспансия I. (1946)
11. Экспансия II. (1946)
12. Экспансия III. (1947)
13. Отчаяние (1947-1953)
14. Бомба для председателя (1967)

Iszajev először az 1966-ban kiadott Пароль не нужен c. regényben tűnt fel, ami 1921-22-ben játszódott. Majd ezt követte a Майор Вихрь, ami már 1944-45-ben játszódott. A harmadiknak kiadott, 1969-ben megjelent Iszajev regény lett a leghíresebb: Семнадцать мгновений весны, ami 1945 tavaszán játszódik Berlinben. Iszajev a regényben Max Otto von Stirlitz SS-Standartenführer (ezredes) maszkja mögé bújva dolgozik a szovjet titkos szolgálatnak. Stirlitz kódneve a regényben: Justas.

A regényből 12 részes tv sorozatot forgattak. Ez a forgatás három évig tartott. A sorozatot 1973. augusztus 11.-én kezdték el adni a szovjet tévében. Stirlitz szerepére az akkor 43 éves Vjacseszlav Tyihonovot kérték fel, ami rendkívül jó választásnak bizonyult. Gyakorlatilag Tyihonov nemzeti hős lett, s ha indult volna egy demokratikus választáson a 90-es évek elején, minden bizonnyal megválasztották volna Oroszország legfőbb vezetőjének! A magyar televízió 1974. október 3.-án kezdte sugározni a filmsorozatot, magyar szinkronnal.

Gereben Ágnes írta: „A tavasz tizenhét pillanata, 1974) c. kémregényével, ill. az abból azonos c. készült (1973), s számos országban, így Mo.-on is (1976-ban) bemutatott, tizenkét részes televízió-sorozattal aratta. A német vezérkarban 1945-ben játszódó történetben számos allúzió rejlett a brezsnyevi vezetés 1970-es évekbeli klikk-harcaival. Az izgalmas regény sikerét növelte, hogy az információs vákuum évtizedei alatt szükségképpen vájt fülűvé lett szovjet olvasó tudatosan kiszivárogtatott információnak tekinthette az „áthallásokat". A regény egyben a SZU-ban folyó resztalinizáció hatásos eszközévé is vált, minthogy időnként rokonszenves politikusként előtérbe állította Sztálin alakját. A főszereplő, az ügy iránt odaadó, rettenthetetlen Stirlitz – mint a szovjet ifjúság számára követendő példa – később megjelent fél tucat újabb művében; már idős, kiszolgált felderítőként a kínaiak ellen is „bevetette" a Kremlből manipulált, össznépi rettegésekre mindig tudatosan rájátszó író, aki Andropov uralma alatt jutott népszerűsége csúcsára.

Az Iszajev sorozatából csak öt regény jelent meg magyarul, igaz, valószínűleg ezek a legjelentősebbek! (Lásd lentebb Szemjonovot és a színész, Tyihonovot egyasztalnál.)

Szemjonov a sorozatain kívül természetesen írt néhány független regényt is. Vannak közte dokumentarista regények is, mint a szicíliai maffiáról szóló vagy a Borostyánszoba utáni nyomozásról szóló. Ezekből is jelentek meg magyarul.

Szemjonov 1986-ban elnöke lett a Detektív és Politikai Regény Nemzetközi Szövetségének. Rendkívül sokat tett a bűnügyi Szemjonov és Tyihonovregény elismertségének a hajdani Szovjetunióban. Egyik alapítója volt 1988-ban a moszkvai Detektív-színháznak. Kiváló kapcsolatban volt olyan nyugati szerzőkkel is, mint James Aldridge vagy Georges Simenon.

Szemjonov 1993-ban halt meg és nagyon valószínű, hogy éppen a szeretett szervezete, a KGB gyilkoltatta meg. Ennek persze előzménye volt. Szemjonov 1989-ben alapította a Krimi és politika (Детектив и политика), és a Szigorúan titkos (Совершенно секретно) című folyóiratokat, melyeknek főszerkesztője is volt. Ezekben hétről-hétre hozott nyilvánosságra titkos KGB-aktákat. 1990-ben azonban egy hirtelen stroke után ágynak esett, és már képtelen volt később visszatérni a munkához. Vlagyimir Szolovjov oknyomozó újságíró szerint Szemjonovot a KGB mérgezte meg. Az író ugyanis olyan anyagokat akart közzétenni lapjában, melyek az orosz ortodox egyház és a KGB összefonódásáról szóltak volna.

***

a CIA hívja Okost kA tavasz megszépíti BerlintA harmadik kártyalap ajánló kA harmadik kártyalap k

A Tájfun-csoport akciója ajánlója kA Tájfun-csoport akciója kA tavasz tizenhét pillanata

A tavasz tizenhét pillanata, Szputnyik kGyémán és vér ajánlója kMaradj és éld túl k

Julian Szemjonov magyarul megjelent regényei a következők (az orosz megjelenések sorrendjében):

1. Jégmezők felett, Kárpáti-Kozmosz, 1966. ford. Nikodémusz Elli [При исполнении служебных обязанностей (Pri iszpolnyenyii szluzsebnih objazannosztyej), 1962]

2. Veszélyes játék, Európa, 1965. ford. Szegő György [Петровка, 38 (Petrovka, 38), 1963] (Kosztyenko 1)

3a. A Tájfun-csoport akciója, Ország-Világ, 1967/4-24. sz. [Майор Вихрь (Major Vihr), Смена, 1966, № 20 – 1967, № 4. könyvformában: 1967] ford. Rajna Béla (rövidített fordítás) (Iszajev 7)
3b. Vihar őrnagy, I-II.köt.1970. ford. Gyáros László

4a. A Stirlitz-dosszié, Albatrosz, 1971 (²A tavasz tizenhét pillanata, Albatrosz, 1974) ford. Dallos György [Семнадцать мгновений весны (Szemnadcaty mgnovenyij veszni), Москва, 1969, № 11-12.; könyvként. 1970] (Iszajev 8)
4b. A tavasz tizenhét pillanata, Szputnyik, 1974/12. sz. (rövidített fordítás)
4c. Stirlitz standartenführer, Szabad Föld, 1975/4-16. sz. (rövidített fordítás)
4d. A "Keresztrejtvény-akció", Fáklya (melléklet), 1971/9-21. sz. (12 részben)

5. Nyolc óra, Zalai Hírlap, 1970. aug. 7. – szept. 3. (23 részben) ford. Ferencz Győző [Он убил меня под Луанг-Прабангом (On ubil menja pod Luan-Prabangom), 1970] (Sztyepanov 2)

6a. Gyémánt és vér, Ország-Világ, 1973/11-18. sz. [Огарёва, 6 (Ogarjeva, 6), 1972] adoptálta: Kelemen Gyula (Kosztyenko 2)
6b. Halál és drágakő, Zrínyi, 1982. ford. Havas Ervin

7. A harmadik kártyalap, Lobogó, 1976. 1-39. sz. (37 rész) [Третья карта (Tretyja karta), Огонек, 1975, № 37–52.; könyvformában: 1977] ford. Fazekas István (Iszajev 6)

8. …a CIA hívja „Okost”…, Ország-Világ, 1982/51 – 1983/26. sz. (28 rész) ford. Kaposi Kis István [ТАСС уполномочен заявить… (TASZSZ upolnomocsen zajavity…), 1979] (Szlavin 1)

9a. Maradj és éld túl, Szabad Föld, 1984/12–39. sz. (28 részben) [Приказано выжить (Prikazano vizsity), 1982] ford. Sztojkovics László (Iszajev 9)
9b. A parancs: életben maradni, Szputynik, 1984/5. sz. ford. Nyírő J.
9c. A tavasz megszépíti Berlint, Zrínyi Katonai, 1985. ford. Striker Judit

10. Szemtől szemben, Lányok, Asszonyok, 1983/1-8. sz. ford. Hangay Sándor [Лицом к лицу, В поисках Янтарной комнаты (Licom k licu, V poiszkah Jantornoj komnati), 1983] dokukisregény

11. Stirlitz újabb kalandjai, Ország-Világ, 1987/13-32. sz. [Экспансия I. (Ekszpanszija), 1984] (Iszajev 10)

12. Az aukció, Kárpáti-Kossuth, 1988, [Аукцион (Aukcion), 1985] ford. Hangay Sándor (Sztyepanov 5)

13. Interkontinentális csomópont, Fáklya, 1986/24. sz. és 1987/1-4. sz. (5 részben, részletek a regényből) [Межконтинентальный узел (Mezskontinentalnij uzel), 1986] (Szlavin 2)

Az aukcióHalál és drágakőJégmezők felettInterkontinentális csomópont k

A Jégmezők felett a sarki pilótákról szól, s emellett jelentős anti-sztalinista mű. Az Iszajev-Stirlitz regényekből 5 van magyarul,de ezek egymást követő eseményeket tárgyalják, azaz a 6-7-8-9-10. Iszajev-regény van magyarul! A harmadik kártyalap 1941-ben a nácik Szovjetunióra támadásának előestéjén játszódik. Stirlitz újabb kalandjai viszont a háború után, 1946-ban, Spanyolországban. Míg a Vihar őrnagy, A Stirlitz-dosszié és A tavasz megszépíti Berlint 1944-45-ben játszódik.

Egyedül A "Keresztrejtvény-akció"-t nem láttam, de kémregénynek írta a lap. Így gyanítható a címből, hogy azonos A Stirlitz-dossziéval. Abban ugyanis Keresztrejtvény-akciónak nevezik a Wolf tábornokkal való tárgyalásokat. Pár napra rá Stirlitz kap egy üzenetet, hogy Justast (azaz őt) a Szovjetunió Hőse érdemrendre terjesztették fel a Keresztrejtvény-akció (a regényben: Sunrise Crossword) felderítéséért. Viszont biztosat csak a Fáklya melléklet megnézése után mondhatok.

Nyolc óra kVeszélyes játékVihar őrnagyStirlitz standartenführer kStirlitz újabb kalandjai ajánlója kSzemtől szembe k

***

Szemjonov a Moszkovszkij Komszomolec nevű napilapban 1988 elejétől közölte sorozatban a sztálini időkről és magáról Sztálinról szóló évtizedek alatt felhalmozódott történeteit. A többtucatnyi részből álló sorozatának a „Megíratlan regény” fejcímet adta. 1990-ben könyvformában is megjelent ugyanezen a címen: Ненаписанные романы. Ezekből a kis epizódokból több magyar újság is közölt:

1. Megíratlan regények, Tükör, 1989/6. sz. ford. Földeák Iván
2. Egy korszak utolsó nagy színjátéka, Magyar Napló, 1990/23. sz. (²Új Szó – Vasárnap, 1990/32-33. sz.) ford. Földeák Iván
3. 37 nyara, Ország-Világ, 1988/15. sz. ford. Kulcsár István
4. Megíratlan regény – Abszolút hallás, Magyar Hírlap, 1988. aug. 7. ford. Ferka Júlia

Szemjonovnak tudok még két novellájáról is a lapokból:

1. Az akna, Szovjet Híradó, 1960/3-5. sz. (3 rész) (²Fejér Megyei Hírlap, 1960. ápr. 6.–8.) ford. Grigássy Éva
2. Bocsáss meg, apám…, Népszabadság, 1977. jún. 5 (²Új Szó, 1977. jún. 27.) ford. Havas Ervin

Az akna kBocsáss meg, apám… k