August Derleth
(1909 – 1971)

August Derleth

 August William Derleth egy amerikai író, biográfus, költő, esszéista és antológia szerkesztő volt. Élete során száznál több könyvet jelentetett meg és írt több mint 150 novellát.

Egy német eredetű családban született (bár ő már nem tudott németül). Már gyerekként falta a könyveket és szinte minden érdekelte. Egész fiatalon elkezdett írni. Első elbeszélése, a Bat's Belfry a Weird Tales 1926. májusi számában jelent meg. Derleth ekkor még csak 17 éves volt. Ezután főiskolára járt, de annak négy éve alatt is jelentek meg novellái.

Derleth barátja és tanítványa volt H. P. Lovecraft horror szerzőnek, aki míg élt nem tartozott a legnépszerűbb pulp-szerzők közé. Viszont volt egy kicsiny, de annál lelkesebb rajongótábora. Hogy mára az elismert és méltányolt szerzők közé került, az nagymértékben éppen Derlethnek köszönhető, aki Poe és Bierce méltó utódjának vallotta mesterét. Lovecraft 1937-ben meghalt rákban, számos kiadatlan művet, elkezdett novellát hagyva maga után.

Derleth 1939-ben megalapította az Arkham House nevű kiadó vállalatot barátjával, Donald Wandrei-vel, aki szintén tagja volt a „Lovecraft-körnek”. A kiadó nemcsak Lovecraftnak a magazinokban megjelent novelláit adta ki könyvekben, hanem azokat is, melyek már nem jelenhettek meg a szerző életében (és nem csak Lovecraftot adtak ki, hanem sok más szerzőt is). Derleth maga is nagyon sok scifi, horror, fantasy novellát írt, ezek közt vannak zseniális sztorik, de vannak gyengére sikeredett, túlkomplikált történetek is (harmatgyenge, unalmas novellái azonban Lovecraftnak is vannak). Ez már csak azért is érdekes, mert sokan elvitatják Derleth érdemeit, holott nem csak nagy jelentőségű szerkesztő és kiadó, hanem ugyanilyen jelentőségű író is volt. Néha használt álneveket is, mint a Stephen Grendon, Simon West, Michael West, George Shelton, Will Garth, Tally Mason, Kenyon Holmes vagy Professor Laban Shrewsbury.

A Look Behind the Derleth MythosSomeone_in_the_darkWatchers_out_of_timeMask_of_cthulhuThe Ithaqua Cycle

Felrótták többen, hogy Lovecraft hírnevét felhasználta saját műveinek propagálása miatt belenyúlt mestere munkáiba, átértelmezte azokat, és más hasonló vádakkal illették. Derleth összekapcsolta Lovecraft különböző ciklusait, történéseit hogy megalkosson egy nagy, egységes mondakört (az ún. Cthulhu-mítoszt, mely megnevezés is Derleth-től jött). Viszont ez is zavarta Lovecraft rajongóit, mert szerintük ez eltért a mester akaratától (persze egyikük sem ismerte a mestert úgy, mint a legtehetségesebb tanítvány, Derleth). „A Cthulhu-mítosz – írta Robert Bloch – egy irodalmi teremtmény, mely messze felülmúlja, James Branch Cabell, C. S. Lewis vagy Tolkien alkotta világot-világokat.”

Szemére vetették Derlethnek, hogy be merte fejezni Lovecraft félbemaradt novelláit az 50/60-as években. Ez szerintem nem is lenne nagy baj, hisz más íróknál is úgyszólván megszokott, csak éppen ezek a novellák felemásra sikeredtek. Talán Derleth valami rendkívülit akart, de a nagy erőlködésnek, csak nyögés lett a vége.

Az irodalomtörténészek máig vitatkoznak azon, hogy a kétszerzőségű történetekben mennyi rész Lovecraft és mennyi Derleth munkája (vannak akik az összest Derleth művének tartják). Kétségkívül Lovecraft részesedése ezekben elég kicsi lehet. Derleth 16 Lovecraft-töredékből írt önálló novellát (ebből 11 olvasható magyarul). Például Árnyak a kapu előtt egy 50 ezer szavas novella, de ebből S. T. Joshi irodalomkritikus és bibliográfus szerint csak 1200 szó Lovecraft hozzáadása. Alhazred lámpája c. elbeszélés alapja egy Lovecraft által 1936. nov. 18-án Derlethnek küldött levél.

Derleth egyébként Mark Schorerrel is számos novellát írt közösen, főleg a 20/30-as években. De befejezett például Joseph Sheridan Le Fanu és Robert E. Howard után félbe maradt novellát is.

Nem dolgom megvédeni Derleth munkásságát, de megjegyzem sok jelentős szerző elismerte tehetségét vagy John D. Haefele ezt már megtette a 2012-ben kiadott A Look Behind the Derleth Mythos: Origins of the Cthulhu Mythos c. 510 oldalas könyvében, melyben több kritikának is igazat ad Derleth irányában, de elveti – az amúgy indiai származású – S. T. Joshi Derleth elleni rosszmájú érveit. Még annyit megemlítek, hogy például Stephen King a 2014-ben megjelent Revival c. regényét („Újjászületés” címmel magyarul) ezzel az ajánlóval kezdi: „Ezt a könyvet azoknak ajánlom, akikből építkeztem” – és tíz már klasszikussá vált szerzőt sorol, közte August Derleth-et. 1972 óta pedig évente kiosztásra kerül az August Derleth-díj, amit olyanok kaptak, mint Peter Straub, Stephen King, Ramsey Campbell vagy China Miéville.

Derleth magyarul megjelent horror novellái szinte mind azok, melyet ő fejezett be Lovecraft hátrahagyott írásaiból. Kétségkívül csak Lovecraft miatt jelentek meg ezek (általában Derleth nevét fel sem tűntették). 1998-ban jelent meg kis példányszámban a In Lovecraft's Shadow: The Cthulhu Mythos Stories of August Derleth, aminek már a címe is nagyon találó Derleth mestere halála utáni munkásságáról: „Lovecraft árnyékában: August Derleth Cthulhu-mítosz történetei”.

 ***

Viszont nem a Cthulhu-mítosz, sem a szerző scifi vagy Lovecraft nyomán írt novellái miatt akartam foglalkozni Derleth-tel, hanem a detektív történetei miatt.

Derleth már egész fiatalkorától nagy csodálója volt a Sir Arthur Conan Doyle által teremtett Sherlock Holmesnek. Egy nagyon hasonló detektívfigurát teremtett meg Solar Pons néven, aki Londonban a Praed Street 7B-ben lakott. Mintegy nyolcvan olyan történetet írt, melyek főhőse Solar Pons volt. Ezek angol címe általában a „The Adventure of” (tehát valaminek a kalandja) szavakkal kezdődött.

The Memoirs of Solar PonsThe Casebook of Solar PonsSolar Pons 2Solar Pons 1

Az egész úgy kezdődött, hogy Derleth értesült róla, hogy Conan Doyle bejelentette, nem ír többet Sherlock Holmes történetet, ami elcsüggesztette. Írt Conan Doyle-nek, hogy engedélyezze, hogy ő folytassa a Holmes történetek írását. Doyle ezt udvariasan elutasította (Derleth ekkor még húsz éves sem volt!). Ekkor döntött úgy, hogy ő is alkot egy londoni detektívet, Solar Ponst, aki szakasztott mása Sherlock Holmesnak, de pastische lemásolta Doyle stílusát is (Derleth életében soha nem járt Londonban). Az első Solar Pons novellák 1929-ben jelentek meg a The Dragnet Magazine és a Detective Trails magazinokban. Derleth gyakorlatilag élete végéig jelentkezett Solar Pons történetekkel, és végül több ilyet írt, mint Conan Doyle Sherlock Holmest.

Homes-történetekben a narrátor és segítő, Dr. Watson, míg a Pons-novellákban a narrátor neve Dr. Lyndon Parker. A házvezetőnője nem Mrs. Hudson, hanem Mrs. Johnson. Holmesnek van egy bátyja, Mycroft Holmes, és Solar Pons bátyja Bancroft Pons! Holmes és Watson kalandjai főként az 1880/90-es években játszódnak, addig Pons és Parker kalandjai az 1920/30-as években.

Derleth halála után Basil Copper angol detektív és horror szerző 1979-ben új Solar Pons történetek írásába kezdett. Ugyanis, ahogy annak idején Derleth-et Sherlock Holmes, úgy Coppert a Solar Pons történetek nyűgözték le. Copper mintegy harminc ilyen történetet írt, melyek több novelláskötetben vannak összegyűjtve.

Derlethnek a The Memoirs of Solar Pons c. kötetét 1952-ben jelölték Edgar-díjra a legjobb rövid történet kategóriában. A díjat nem ő kapta, hanem John Collier Fancies and Goodnights c. novelláskötete.

Az első válogatáskötet Solar Pons eseteiből az 1945-ben megjelent In Re: Sherlock Holmes. Ezt követte a The Memoirs of Solar Pons (1951), majd még mások is. Olyan neves szerkesztők, krimiesztéták és szerzők írtak ezekhez lelkes előszót, mint Vincent Starrett, Ellery Queen, Edgar W. Smith, Anthony Boucher, Howard Haycraft és a krimi történész Allen J. Hubin.

Solar Pons mellett volt még egy nyomozos sorozata: Judge Ephraim Peck detektív eseteiből tíz regényt írt 1934 és 53 között. 

***

Magyarra fordítva 17 novellát találtam August Derlettől:

1. Az ős, Sötét testvériség, Lazi, 1999, ford. Sóvágó Katalin [The Ancestor (with H. P. Lovecraft), The Survivor and Others, Arkham House, 1957]

2. Sötét testvériség, Sötét testvériség, Lazi, 1999, ford. Bihari György [The Dark Brotherhood (with H. P. Lovecraft), The Dark Brotherhood and Other Pieces, Arkham House, 1966]

3. A Sólyom-foki halász, Sötét testvériség, Lazi, 1999, ford. Bihari György & Sóvágó Katalin [The Fisherman of Falcon Point (with H. P. Lovecraft), The Shuttered Room and Other Pieces, 1959]

4. A toronyszoba ablaka, Galaktika 40 (1980), ford. Veres Mihály [The Gable Window (with H. P. Lovecraft), Saturn, May 1957]

5. Alhazred lámpája, Az álom fala mögött, Lazi, 2000, ford. Bihari György [The Lamp of Alhazred (with H. P. Lovecraft), The Survivor and Others, Arkham House, 1957]

6. Árnyak a kapu előtt, Igaz Szó, 1983. márc. - aug. (6 részben), ford. Jánosházy György [The Lurker at the Threshold (with H. P. Lovecraft), Arkham House, 1945]

7. A Peabody-örökség, Sötét testvériség, Lazi, 1999, ford. Sóvágó Katalin [The Peabody Heritage (with H. P. Lovecraft), The Survivor and Others, Arkham House, 1957]

8. A bezárt szoba, Az álom fala mögött, Lazi, 2000, ford. Bihari György [The Shuttered Room (with H. P. Lovecraft), The Shuttered Room and Other Pieces, 1959]

9. A túlélő, Sötét testvériség, Lazi, 1999, ford. Bihari György [The Survivor (with H. P. Lovecraft), Weird Tales, Jul 1954]

10. Wentworth napja, Sötét testvériség, Lazi, 1999, ford. Bihari György [Wentworth's Day (with H. P. Lovecraft), The Survivor and Others, Arkham House, 1957]

11. Boszorkányvölgy, 2010, ford. Vitális Imre (csak elektronikus formában) [Witches' Hollow (with H. P. Lovecraft), Dark Mind, Dark Heart, Arkham House, 1962]

12. A cingár, kesztyűs úriember, Galaktika 139 (1992/ápr.), ford. Villányi György [mint Simon West: A Thin Gentleman with Gloves, Weird Tales Nov 1943]

13. A Hószörny, 2002, ford. Mező Szabolcs (csak elektronikus formában) [Ithaqua, Strange Stories, Febr 1941]

14. Ház a tölgyesbenAzilum 3 (2016. augusztus) ford. Molnár Balázs [with Robert E. Howard: The House in the Oaks, Dark Things, 1971]

15. A Sussexi Íjászok, Alfred Hitchcock – Hajmeresztő novellák, 1989. ford. Dobos Éva [The Adventure of the Sussex Archers, Alfred Hitchcock’s Mystery Magazine, Oct 1962] (Solar Pons)

16. A porcelán kunyhó, Alfred Hitchcock – Holtomiglan-holtodiglan, 1997. ford. Dr. Csiszár Lajos [The China Cottage, Alfred Hitchcock’s Mystery Magazine, Mar 1965] (Solar Pons)

17a. A különös doboz esete, Rakéta Regényújság, 1980/38. sz. ford. Rácz Lívia [The Adventure of the Intarsia Box, Alfred Hitchcock’s Mystery Magazine, Mar 1964] (Solar Pons)
17b. A berakásos doboz története, Alfred Hitchcock – A tigris napja, 1997. ford. Vallasek Márta

 A toronyszoba ablakaA különös doboz esetekicsiA berakásos doboz történetekicsiA porcelán kunyhókicsi
A cingár, kesztyűs úriemberkicsiLovecraft - Igaz szó - 0001kicsiLovecraft - Igaz szó - 0002kicsiA Sussexi Íjászokkicsi

Ezeken kívül van magyarul Derlethnek egy esszéje is: H. P. Lovecraft regényei, Aurin 2, 1997. ford. Varga I. Nándor. Derlethnek magyarul a Galaktika 40-ben jelent meg először novellája, mely számot főként Lovecraft munkásságának szenteltek (de Lovecraft is ekkor jelent meg először magyarul). Öt novelláját is közölte a magazin, de sikerült az ötből egy olyat is adni, ami tkp. nagyrészt Derleth munkája (A toronyszoba ablaka), de ezt valahogy elfelejtették jelezni. Ezután a romániai Igaz Szó 1983-ban közölte az Árnyak a kapu előtt c. kisregényt, a havilap ún. Kilátó részében, s becsületesen megadva, hogy az Derleth és Lovecraft munkája. Ugyanezt a fordítást leadta az Árnyak a kapu előtt c. antológia 2001-ben, a Lazi kiadó jóvoltából, de ebben már Derleth nevét is szándékosan elhagyták. (Fentebb látható az Igaz Szó-ból a fordító, Jánosházy György előszava a kisregényhez.)

Magyarul 11 olyan novella található, melyek Lovecraft valamilyen torzóját, töredékét fejezte be, sokszor ez csak valamiféle szösszenet, amit Derleth hatalmas méretű ballonná fújt. Ha ezek nem is váltották ki a rajongók elismerését, A Hószörny (The Snow-thing) c. novellája annál inkább meglepően jó szerzeménye, mely így indul:
Egyszer egy kínai filozófus azt mondta, hogy az igazság – legyen az bármily egyszerű és nyilvánvaló – mindig rendkívüli, mert az emberek társadalmi élete annyira összetetté vált, hogy már-már lehetetlen rátalálni. Nincs is olyan szólás, ami jobban ráillene Ithaqua, a Hószörny különös esetére, sem olyan megjegyzés, ami ennél alkalmasabb előszava lenne a most leírásra kerülő eseményeknek.
Derlethre az írásnál kétségtelenül hatott Algernon Blackwood híres novellája, a The Wendigo (1910). Ithaqua egyike az Öreg Isteneknek, akár Cthulhu, Wendigo, Hastur, Shub-Niggurath, Azathoth vagy Dagon. Robert M. Price teológus, szerkesztő és író kiadta 1998-ban a The Ithaqua Cycle: The Wind-Walker of the Icy Wastes c. válogatás kötetet, melynek egyik központi novellája A Hószörny. A Ház a tölgyesben c. novellát Howard már nem fejezte be, az Derleth munkája.

Solar Pons történeteiből csak hármat találtam, ráadásul az egyiknek két különböző magyar fordítása is van. Viszont ezek értékesebbek azoknál, melyeket mestere nyomán fejezett vagy ferdített el. Érthetetlen is, hogy a novellái többségét azok alkotják, amikor a klasszikus krimi történetei egyrészt jobbak, másrészt ugyanolyan jelentősek Derleth életében, mint a horror novellái...

***

Derleth 11 Lovecraft-novella befejezésén túl is van számos olyan novella, melyeket Lovecraft után mások fejeztek be, vagy ahol Lovecraftnak társszerzői voltak (és van amiben Lovecraft, mint szellemíró vett részt). Ezekből 36 van, amiből eddig 28 van magyarul:

1. A csapda (The Trap - with Henry S. Whitehead)             
2. A fáraók börtönében (Imprisoned with the Pharaos - with Harry Hudini)
3. A korszakok mélyéből (Out of the Aeons - with Hazel Heald)
4. A kőember (The Man of Stone - with Hazel Heald)
5. A szeretett halottak (The Loved Dead - with C. M. Eddy, Jr.)
6. A Zöld Lapály (The Green Meadow – with Winifred V. Jackson)
7. Alonzo Typer naplója (The Diary of Alonzo Typer - with William Lumley)
8. Az ezüstkulcs kapuin át (Through the Gates of the Silver Key - with E. Hoffman Price)
9. Eryx falai közt (In the Walls of Eryx – with Kenneth Sterling)
10. Exhumálás (The Disinterment - with Duane W. Rimel)
11. Fa a dombtetőn (The Tree on the Hill - with Duane W. Rimel)
12. Horror a múzeumban (The Horror in the Museum - with Hazel Heald)
13. Két fekete palack (Two Black Bottles - with Wilfred Blanch Talman)
14. Por és hamu (Ashes – with C. M. Eddy Jr.)
15. Rettenet a tengerparton (The Horror at Martin's Beach - with Sonia H. Greene)
16. Süket, néma és vak (Deaf, Dumb and Blind - with C. M. Eddy, Jr.)
17. Yig átka (The Curse of Yig - with Zealia Bishop)
18. A dolog a holdfényben (The Thing in the Moonlight  [II] - with Chapman Miske & Brian Lumley)
19. A mágusszörny kincse (The Hoard of the Wizard-Beast – with R. H. Barlow)
20. Aphlar mágiája (The Sorcery of the Aphlar - with Duane W. Rimel)
21. A Szörny elpusztítása (The Slaying of the Monster - with R. H. Barlow)
22. Négy óra (Four O'Clock - with Sonia H. Greene)
23. A Kúszó Káosz (The Crawling Chaos - with Winifred V. Jackson)
24. „Míg az óceán vize…” (Till A'the Seas - with R. H. Barlow)
25. Medúza fürtjei (Medusa's Coil - with Zealia Bishop)
26. A domb (The Mound - with Zealia Bishop)
27. Az Éji óceán (The Night Ocean - with R. H. Barlow)
28. A villamoshóhér (The Electric Executioner - with Adolphe de Castro)

Tehát a Derleth által befejezett Lovecraft-novellákkal 39 olyan novellánk van, amiben valamilyen módon közreműködött Lovecraft. Ezek nem szerepelnek a Szukits kiadó által közreadott három kötetes Howard Phillips Lovecraft Összes művei c. munkában. Ezek gyakorlatilag kitesznek egy negyedik kötetet, amely mégiscsak kapcsolódik Lovecraft életművéhez.