Florence Warden
(1857-1929)

  Florence Warden

Florence Warden 1857-ben Hanworth-ban (Middlesex) született Florence Alice Price néven. Az apja, C.W. Price egy tőzsdeügynök volt. Az iskoláit Brightonban, majd Franciaországban végezte (ahol éveket töltött). 1880 és 1885 között, mint színésznő dolgozott. 1887-ben feleségül ment Edward George Jameshez. A húga, Gertrude Warden (Gertrude Isabel Price) szintén regényíró volt. Florence több mint hetven regényt írt, leginkább romantikusokat, de gyakran írt olyan regényeket is, melyeken belül erős elem a bűnügyi téma.

Első regényét még akkor írta, mikor épp színésznősködött. Ez a regény, a The House on the Marsh („Ház a mocsáron”) 1883-ban jelent meg és szinte rögtön nagy sikert aratott. Ez máig a leghíresebb regénye, ami 1883 és 2011 között 36 kiadást ért meg. 1920-ban az angolok csináltak belőle egy némafilmet is, Fred Paul rendezésében. Első regényhez képest valóban meglepő nagy regényt írt, de tipikus angol viktorianus regényt. Van benne romantika, rejtély, kaland, misztikum. Ma persze már kissé vontatottnak hat, modern horroron megedződött idegeinknek ez a viktorianus kori borzongatás. A történet hőse egy fiatal nevelőnő, aki egy olyan családhoz szegődik, akiknek háza egy mocsárban található.

A regényt több nyelvre is lefordították, így magyarra is. Könyv alakban A rejtélyes ház címmel jelent meg 1896-ban. Ennek korabeli ajánlója így szól: „Írója rendkívül érdekfeszítő szövevényekkel írja le egy rokonszenves, kedves fiatal leánynak élményeit a rejtélyes házban. A rejtélyes ház tulajdonosa, bárha az előkelő, magas köröknek tagja, titkon mégis egy betörő bandának a vezére, ki azonban szellemes modorával és vonzó egyéniségével éveken keresztül nemcsak tévedésbe tudja ejteni maga felől a saját társadalmi körét és mindenkit, de a sziveket is meghódítja. A regényhős mellett a már említett fiatal leány ideális szerelmének története is párhuzamosan bonyolódik le; ő maga pedig akaratlanul is hozzájárul a kalandor leleplezéséhez. Egy szóval a regény elejétől az utolsó sorig változatos, eseményekben gazdag és leköti a figyelmet.

T. H. S. Escott A mai Anglia c. könyvének harmadik kötetében írja: „Egy másik hölgy nemrég vált be igen jó regényírónak. Miss Florence Warden „The House on the Marsh”-ban oly tehetséget tanúsít a sensatio és az egyéniség egyesítésében, a mely Miss Braddonra és Mrs. Henry Woodra emlékezteti az olvasót. Talán semmi se bizonyítja jobban a népszerűségét, mint az a tény, hogy csakhamar az említett mű megjelenése után megbízták egy regénysorozat megírásával Yates heti folyóirata számára.” (MTA kiadása, 1907)

A Witch of the HillsAt the World’s MercyThe empress of the AndesThe House on the Marsh

Regényeinek sokszor hangzatos címeket választott: „A fehér boszorkány” (1884), „Sötétség hercege” (1885), „A hegyek boszorkánya” (1888), „Dudley Horne rejtélye” (1897), „Az ördögi alku” (1908), „A Temze rejtélye” (1913) vagy a „A szürke moly” (1920). Több regényét számítják a korai detektív ill. rejtély-regények közé. Viszont ezek sosem voltak tisztán rejtély vagy detektív történetek, hanem mindig volt bennük egy szerelmi, érzelgős szál. Ezek az elemek máig megtalálhatók sok női krimi szerzőnél: mintha a borzongatás és detektívesdi egy mellékjáték lenne valami szerelmi történet mögé.

Novellából is sokat írt. Olyan magazinok közölték elbeszéléseit, mint a The Smart, The Windsor Magazine, Yates, The Weekly Tale-Teller, The Strand Magazine vagy a The Argosy.

Joseph A. Kestner nemrég írt egy könyvet „Sherlock nővérei: A brit női detektív, 1864-1913” címmel. Kestner jelentős amatőr detektívnek nevezi Susie Beech-et, aki Florence Warden The House by the Vaults c. hosszabb novellájában tűnt fel (Sherlock's Sisters: The British Female Detective, 1864-1913, 2017). Az elbeszélés szerencsésen magyarul is megjelent.

Warden fénykorszaka a 19. század végére esett, mikor viktorianus regényei népszerűek voltak. 1900 után azonban lanyhult az érdeklődés a regényei iránt. Egyre kevesebbet fizettek a kiadók a regényeiért és ő maga is anyagi gondokkal küszködött. Ettől függetlenül szinte haláláig jelentek meg regényei. Olyanok, mint a The Mill House Mystery (1911), The Fight For a Soul (1912), A Mystery of the Thames (1913), The Price of Silence (1916), The Harlingham Case (1918), The Grey Moth (1920), The Lady in Furs (1922) és a The Precipice (1924).Warden 1929. május 11-én hunyt el, s Londonban temették el.

***

 Tolvaj, GyilkosTolvaj, Gyilkos1 kAz irgalmas világ kA tengerparti vendéglő kA sirályok apátsága k

A prémbundás hölgy kA prémbundás hölgy1 kA posványos ház k

Florence Wardennek magyarul hét regénye jelent meg (az angol megjelenések időrendjében):

1. A posványos ház, Budapesti Hírlap, 1886. nov. 10. – dec. 31. (50 részben) (2A rejtélyes ház, Singer-Wolfner, Egyetemes Regénytár, 1896) ford. Szigethyné Szalay Erzsi [The House on the Marsh, 1883]

2. Az irgalmas világ, Budapesti Hírlap, 1886. aug. 27. – okt. 9. (44 részben) [At the World’s Mercy, 1884]

3. A sirályok apátsága, Magyarország, 1900. okt. 3-nov. 25-ig (47 részben) ford. Szigethyné Szalay Erzsi [Sea Mew Abbey, 1891]

4a. A tengerparti vendéglő, Pesti Napló, 1903. okt. 28. – dec. 31. (61 részben) [The Inn By the Shore, 1895]
4b. Tolvaj? Gyilkos?, Magyar Hírlap kiadása, 1903.

5. Nancy, Koronás Regények, Singer-Wolfner, 1920. [The Real Mrs. Daybrook, 1906]

6. Burmash lord házassága, Magyarország, 1910. ápr. 3. – jún. 10. (59 részben) [Blindman's Marriage, 1907]

7. A prémbundás hölgy, Áller Képes Családi Lapja, 1925/15-31. sz. (17 részben) [The Lady in Furs, 1922]

Burmash lord házassága kNancyNancy1 k

A hét regényből hat eredetileg újságokban jelent meg sorozatregényként (és van három, ami könyvformában is megjelent). A tengerparti vendéglő és a Tolvaj? Gyilkos? bár gyakorlatilag ugyanazon évben jelent meg, nem ugyanazon fordítás. Fentebb adom a Tolvaj? Gyilkos? belső címlapját, mellette a regény kezdetét. Alatta adom, szintén A tengerparti vendéglő kezdetét, így összehasonlítható a két fordítás. A Pesti Napló annak idején így ajánlotta új sorozatregényét: „«A tengerparti vendéglő» egyike a modern angol irodalom amaz alkotásainak, amelyek, bár a meséjük bűncselekményen épül fel, mégsem sorozhatók a régebbi úgynevezett «bűnügyi regények» közé, mert a céljuk nem csupán az olvasó szenzációéhségének a kielégítése és megborzongatása. Warden Florence, bár a regénye minden fejezetében érdekfeszítő, nem hagyja figyelmen kívül a nemesebb nézőpontokat sem, nem száraz riporttal szolgál, hanem lélekrajzot, filozófiát is ád, s amellett nemes elbeszélőmodor, humor és stílusbeli finomságok emelik regényét föl éje a hétköznapi nívónak. «A tengerparti vendéglő» e nemben egyike a legjelesebb alkotásoknak, s olvasóinknak szívesen-látott mindennapi vendége lesz.”

A Nancy szintén bűnügyi témájú regénye. Magyarul a Koronás Regények 19. számaként 48 oldalon jelent meg, de ezek A/4-es méretű, kéthasábos oldalak. A prémbundás hölgyet az Áller, mint detektívregényt adta: egy városi irodában történik benne egy gyilkosság. A Kultúra Könyvkiadó 1920-ban beígérte a Detektív- és kalandorregények sorozatának 19. regényeként Florence Wardentől a Nóra c. regényt, de ez soha nem jelent meg. Amit persze sajnálhatunk, hiszen ez is egy bűnügyi témájú regénye lett volna.

***

A zárda romjain kA kilencz óra tizenöt perczi vonat kA tintafolt k

Florence Warden novelláiból csak hármat találtam magyarul:

1. A tintafolt, Fővárosi Lapok, 1898/54. sz.

2. A kilencz óra tizenöt perczi vonat, Tolnai Világ-lap, 1904/13. sz. [The Nine-Fifteen, (ss) The Strand,  Dec 1902]

3. A zárda romjain, Tolnai Világ-lapja, 1905/39-40. sz. ford. Serleghy Dezső [2 rész; The House by the Vaults, (ss) The Strand, Jun 1905]

A zárda romjaint a hetilap szerző megjelölése nélkül közölte. Ebben szerepel Beech amatőr detektívkisasszony.