Klasszikus világirodalom

8 elem

Csökkenő irány beállítása
oldalanként

Rács  Lista 

 • Jack London: A beszélő kutya

  Az író ennek a regénynek a helyszínét déltengeri utazásaiból merítette, cselekménye a Salamon-szigeteken játszódik és Jeromos, a skót terrier történetét mondja el, amint gazdái váltakoznak: Haggin úr, az ültetvényes, aki „négerfogásra” tanítja; Van Horn, az Arangi nevű hajó kapitánya; Basha, az okos és kegyetlen néger törzsfőnök; Nalasu, a vak néger, aki már-már az emberi nyelvet megközelítő árnyalt jelbeszédre tanítja; és végül Kennan, a gazdag, fehér világjáró. Az éneklő kutya című regénye Jeromos testvérének, Mihálynak a történetéről számol be. Akárcsak az első kutyaregénye A vadon szava, ezek a történetek is valójában az emberre, a társadalomra vetnek oldalról fényt, hiszen a kutyaszereplők természetét és sorsát az emberi gonoszság és szeretet, kapzsiság és jóság alakítja. További információk
 • Joseph Conrad: A Narcissus négere

  Részlet az e-könyvből: "Az emberek egészen csendesen álltak körülötte, alig lélegezve és kétségbeesett szemekkel. Azt hallották, amit vártak, és amit gyűlöltek hallani: a köztük sétáló halál gondolatát, melyet napjában többször fitogtatva és fenyegetőzve dobott feléjük az a gyűlöletes szerecsen. Úgy látszott, büszke volt erre a halálra, amely eddig csak kevés kényelmetlenséget okozott neki; kérkedett vele, mintha a világon eddig még senki sem kötött volna benső barátságot ilyen pajtással; állandóan szerető konoksággal fitogtatta előttünk a halált, mely kétségtelenné és hihetetlenné tette a jelenlétét. Senkiről sem lehetett ilyen borzalmas barátságot feltételezni. Valóság volt-e – vagy csak ámítás – Jimmy mindig várt látogatója? Mi sajnálkozás és bizalmatlankodás között ingadoztunk, míg ő a legcsekélyebb kihívó magaviseletnél kellemetlen és undok csontvázának csontjait rázta előttünk..." További információk
 • Jack London: A vén halász meséi és egyéb történetek

  Részlet az e-könyvből: "Fáradtan hallgattam az öreg Kohokumu szakadatlan énekét; Polinéziának prométheuszi félistenéről dalolt, cselekedeteiről és kalandjairól, Mauriról, aki elválasztotta a szárazföldet a tenger mélységeitől, felemelte a menny boltozatát, mert az emberek csak négykézláb mászkálhattak alatta, és megállásra kényszerítette a napot, hogy aztán lassabban vonuljon az égen keresztül. Úgy látszik, a nap azelőtt a hatórai munkaidő híve volt, Maui pedig a tizenkét órás munkanap felett őrködött. – Íme, hallja Liliuokalani király meséjét Mauriról – szólt Kohokumu. „Maui, a nyughatatlan, hurkot vetett a Napnak, és harcolt vele. A tél pedig legyőzte a Napot, és Maui legyőzte a nyarat.” Én, a Hawaii-szigetek szülötte, jobban ismertem a hawaii mítoszokat, mint az öreg halász, bár nem volt olyan nagyszerű az emlékezetem, mint az övé, amely lehetővé tette, hogy órák hosszat mondja el énekeit..." A kötet tartalma: A vén halász meséi Ah Kim könnyei Alice gyónása A Kanaka-öbölben Makaloa gyékényén Kahekili csontjai A lábszárcsontok További információk
 • Hanns Heinz Ewers: Alraune

  Hanns Heinz Ewers 1871-ben született Dusseldorfban. Hamar hírnevet szerzett kötetnyi szatirikus poézisével, valamint egy vándor színtársulat tagjaként nyújtott alakításaival. 1907 és 1922 között több kötetnyi rövidke történetet alkotott, valamint olyan jelentős műveket, mint "A bűvészinas", az "Alraune" (az 1920-as években megfilmesítették) és a "Vámpír". Részlet az e-könyvből: "A különös leányt professzor dr. med. ten. Brinken v. b. t. t. ő excellenciája teremtette, teremtette pedig – minden természeti törvény ellenére. Ha a gondolat mástól származott is, a teremtés munkáját egyedül végezte. Ez a lény, akit megkereszteltek és Alraune-nak neveztek, felnőtt és élt ember módra. Amihez nyúlt, arannyá változott, amerre nézett, a vad ösztönök hahotáztak. Bűnök fakadtak, ahova mérges lehelete elért s könnyű lába nyomán sápadt halálvirágok nőttek. Az verte agyon, kinek agyában gondolata megfogamzott: Braun Frank, az élet sebesültje" További információk
 • Lewis Wallace: Ben-Hur

  A jeruzsálemi Ben Hur, egy gazdag zsidó család fia, újra találkozik gyerekkori barátjával, a római légió parancsnokával, Messalával, aki szerint az új tanok, melyeket Krisztus hirdet, felforgathatják az egész Római birodalmat. További információk
 • Gustave Flaubert: Bovaryné

  Emma Bovary nyomorúságos kalandjai a tragédia szférájába emelkednek, mégpedig azért, mert egy közömbös, segítségre képtelen, vigaszt nem nyújtó világtól körülvéve, neki magának kellene a hitvány anyagból a gazdag és ritka értéket lepárolnia. És bele is fog a vállalkozásba, tudatlanul, vezető nélkül, nemes szórakozás híján, s kiszolgáltatva a tudatában kavargó természetes és mesterséges ösztönzőknek – hogy szükségszerűen csúfos kudarcot valljon vele; olyan kudarcot azonban, amely a következő fordulatban lehetővé tette, hogy Flaubert a legtalálóbban, a legtökéletesebben előadott történetet kerekítse ki belőle. A történet maga szinte banálisán egyszerű, tudatosan, akartan hétköznapi figurái egytől-egyig unalmas polgári alakok; hősnője lehetetlen hisztérika, aki regény álmait éppen nem Don Quijote-i módon valósítja meg az életben; hősei sokszor egyenesen undorító, taszító "férgek", akik a szenvtelen (impasszibilis) ábrázolásmód ellenére is hatalmasan kritikaivá teszik a művet. Flaubert azonban jóval többet adott, mint egy egyszerű, köznapi és tipikus történet nagyszerű leírását, regénybe foglalását. A Bovaryné klasszikus példa arra, hogy a regény sem egyszerű, egysíkú műalkotás: rétegei, egymást erősítő, de sokszor egymást tudatosan el is takaró rétegei, szintjei hallatlan bonyolult szerkezetet adnak a műnek, olyan formát, amely egyszerre és elválaszthatatlanul képes szinte vadromantikusan szenvedélyes, hatalmas érzelmi viharokat kiváltó hatásra és az objektív, konstatáló nyugalmú, eredeti értelemben vett epikai látásmód felkeltésére. A regény éppen többértelműsége, bonyolultsága miatt mindenkor a legkülönbözőbb olvasók kedvence volt: kezdők éppúgy örömmel kaptak rajta, mint irodalmi ínyencek. További információk
 • E. T. A. Hoffmann: Éjféli mesék

  Hoffmann meséi és mesenovellái a csapongó képzelet és az emberi jellemek sokféleségének, olykor a reális társadalom helyzeteinek látványos keverése. Elbeszélései akár hátborzongatóak, akár humorosak, mindig meglepőek és mindig szórakoztatóak. A romantika legmaradandóbb erénye, az érdekesség ugyanúgy hozzátartozik ehhez az életműhöz, mint a lelket gyönyörködtető szépség. A romantikusokat lehet különbözőképpen megítélni. De E. T. Hoffmannt nem lehet nem szeretni. A kötet tartalma: A HOMOKEMBER DENNER IGNÁC A G. - I JEZSUITA TEMPLOM SANCTUS AZ ELHAGYOTT HÁZ A MAJORÁTUS A KŐSZÍV További információk
 • Sibilla Aleramo: Szeretek, tehát vagyok

  Részlet az e-könyvből: "Boldogság és remegés – a lelkemben és az ereimben, mint amikor csókolóztunk és a csókban borzalmasan egyesült a mi kegyetlen, bolond, nagy életünknek minden ereje, Luciano. És te, Lucianom, letépted magad az ajkamról, fölemelted az arcodat, fényben ragyogtál, megráztad hajadat, az ibolyasugaras koszorút, melyen én Medúza kígyóit és Dionisos szőlőlombjait láttam… Így maradtam, elterülve, megigézve, karjaimat kitárva. És a csók nem hozott enyhülést, ajkaink megint csak közeledtek, hogy egyesüljenek valami vakmerő kihívással, mint ahogy az a legédesebb. Mint akkor, mint még tegnapelőtt este – ma reggel sem tudok többet felőled, Luciano. Ha elutaztál, ha már repülsz az égben, vagy ha elhalasztottad az utazást és azért mégis távol tartod magad, én alkalmazkodom hozzád, alávetem magam a te akaratodnak. Szenvedésemből fakad az üdvösségem. Hinni akarom, amit mondtál, hinni akarok az én szerelmi hatalmamban is, a világegyetem utolsó csodájában… Boldog akarok lenni ebben a hitben és a várakozásban. Tervek nélkül, valami végtelen csöndességben, ahol szavaim csakúgy elhangzanak, mint a szívem verése. Ah, ha legyőzöm ma reggel a szenvedély halk ostromát, mikor te még talán a közelemben voltál, ha győzök és nem kelek útra vadul, hogy keresselek, amíg talán még nem késő, mindaz a szenvedés, mely most majd bekövetkezik, feloldódott volna és dallá változik…" További információk

8 elem

Csökkenő irány beállítása
oldalanként

Rács  Lista