Kaland

21-30-ig Össz.: 67

Csökkenő irány beállítása
oldalanként

Rács  Lista 

 • Gárdonyi Géza: A láthatatlan ember

  Mikor Zétát, a kis trák kamaszt Konstantinápoly piacán eladják rabszolgának, a világ már a hunok nevétől hangos. Sok viszontagságon megy keresztül, míg végül Priszkosz rétor rabszolgája, tanítványa, barátja lesz. Művelt ifjúvá serdül, s mikor a félelemtől remegő császár küldöttséget meneszt Attilához, Priszkosz kísérőjeként ő is vele megy. Megismeri a hunok országát, elálmélkodik szokásaikon, életükön. Itt, Attila udvarában ejti foglyul a szerelem is. További információk
 • Charles Lorre: A légió kalandora

  Charles Lorre (Nagy Károly) a kalandregény két világháború közötti virágkorának jeles szerzője. Légiós történetei és kalandos regényei mindig könnyed szórakozást nyújtanak a rejtői stílus és világ kedvelői számára. Részlet az e-könyvből: "Mikor ugyanis Prokopp és a rablógyilkos tovább folytatták a kelleténél jóval hangosabb „vitájukat”, az egyik távoli ágyról ötven év körüli szakállas és igen tiszteletreméltó külsejű férfi emelkedett fel, és sértődött arcot vágva a kezében lévő légycsapóval teljes erejéből fejbe vágta a bolgár birkózót... Prokopp egy ideig meglehetősen bambán nézett maga elé, aztán mintegy varázsütésre hosszú, vékony kés jelent meg a kezében. A szakállas úriember egy lépést hátrált... A következő pillanatban azonban csodálatos dolog történt. A medvetestű bolgár birkózó előtt megállt egy vékony, mosolygó fiatalember, megfogta a deszkányi vállat, megrázta, aztán kinyújtotta a kezét Prokopp orra után, megcsavarta egy kicsit, majd kedélyesen megfenyegette az ujjával és a következő meglepő nyilatkozatot tette. – Nana, kisfiú, nem szabad a késsel játszani, mert megver a bácsi!" További információk
 • Arthur Conan Doyle: A méregöv

  Challenger professzor nyugtalanító sürgönyöket küld az Elveszett világból ismert társainak, hogy csatlakozzanak hozzá Londonhoz közeli házában. A titokzatos telegramok azzal a nyugtalanító felszólítással érkeznek, hogy hozzanak magukkal oxigént. Megérkezésükkor a professzor elbarikádozza magát vendégeivel együtt, miután bizonyos jelekből arra következtetnek, hogy az egész Föld egy mérgező interplanetáris felhőn fog áthaladni, ami az emberiség teljes pusztulásával fenyeget... További információk
 • Gaston Leroux: A Nap felesége

  A fiatal, ambiciózus mérnök, Raymond az egzotikus Limába érkezik, hogy elkísérje régész nagybátyját. Peru azonban fenekestül felfordul: a régi és az új urak közötti rivalizálás harcokba torkollik, s a helyzetet súlyosbítja egy ősi, titkos szekta fellépése, akik vissza akarják állítani a Nap uralkodójának s az inkák uralmát... További információk
 • Zane Grey: A Nyugat úttörői

  A Vadnyugat hőskorában játszódik a történet, az Észak és Dél polgárháborújának korszakában. Nyugaton ekkor szinte a földből nőttek ki a gerendavárosok, mulatókkal, fogadókkal. Vadul folyt a szerencsejáték, olcsó volt a vér és a szerelem. Egy kalandos hajlamú, de jó családból származó fiatalember elindult postakocsin Bostonból, hogy a Nyugatot a Kelettel összekötő távíróhálózatot építő társaság szolgálatába álljon. Űzte a kalandvágy s vonzotta a szabadság édes levegője. Kalandokban aztán bőven volt része: indiántámadás, préritűz, megvadult lovak, bölénycsorda-támadás, szerelem és féltékenység, egy életre szóló barátság, halál, és a végén… További információk
 • Max Brand: A párduckölyök

  A titokzatos Dan 'Füttyös' Berry árnyékként járja a Vadnyugatot Sátán nevű fekete lován, nyomában hű társával Black Barttal, a farkassal. Dannak megvan a maga baja, de hirtelen minden sokkal bonyolultabbá válik, amikor összefut Jim Silent rablóbandájával... További információk
 • H. R. Haggard: A páviánnő

  Részlet az e-könyvből: "Röviden: fölfedező utat akartam tenni Transvaal és a többi „szabad állam” területén. Elhatároztam, hogy oly messzire haladok észak felé, amennyire csak lehet. Kalandos terv volt ez. Bár bevándorolt burok akkor már több helyt telepedtek meg, az óriási területek javarésze nem volt kikutatva. De most egyedül álltam a világon és nem törődtem azzal, hogy mi történik majd velem. Elhatároztam tehát, hogy útra kelek; sarkalt a kalandvágy, amely ma is elfog és talán a halálomat okozza még. Ami pénzzé tehető volt, eladtam, mindössze a két legjobb szekeret és két pár ökröt tartottam meg. A pénzen olyan tárgyakat vásároltam, amelyek hasonló útnál kellenek; csereárút, fegyvert és élelmiszert." További információk
 • Charles Lorre: A pokol rabszolgái

  Részlet az e-könyvből: "Eisenfuss Hektor leszerelt légionárius és nyugalmazott banksikkasztó harcias mozdulattal kezébe vette a kardját és sírva fakadt. Az emberrel előfordul olykor, hogy könnybe lábad a szeme. Még a férfiemberrel is. Nincs ebben semmi szégyellnivaló. Az azonban mindenesetre szokatlan, amikor egy nyugalmazott banksikkasztó fakad sírva. Méghozzá karddal a kezében. Ne vádoljuk azonban gyávasággal vagy gyöngeséggel Eisenfuss Hektort. Ez a feltűnően kutyanevű úriember már sokszor bebizonyította, hogy bátor és erős. Ha nem is fizikailag, de mindenesetre lelkileg. Könnyeit egyszerűen magyarázzuk azzal, hogy váratlanul szembekerült a múltjával. Ennek a múltnak gyönyörű bronzvörös haja volt, karcsú, hosszú, formás lába, mélytüzű, kékeszöld szeme, magas, pompás termete és csincsillabundája. " További információk
 • H. R. Haggard: A sárga isten

  Részlet az e-könyvből: "Borzasztó monstrum volt, amelynek sem faját, sem nemét nem lehetett megállapítani. Magas, groteszkül szűk vállain rendkívüli, de ördögien vonzó arcú női fej ült. Ami kegyetlen, ördögi és embertelen létezik a világ sötét zugaiban, az mind ott lakozott azokban a drágakövekből alkotott szemekben, abban a sárga női arcban, amely aranyból készült, és amely mintha nem is tartozott volna az alatta álló hitvány lábacskákhoz, hanem testetlenül lebegett volna fölötte. Életnagyságú, üres arany-álarc, amely két apró békaszerű lábon áll –, ez volna józan, szabatos leírása ennek a tárgynak. – Undok jószág vagy – mormolta Sir Robert –. Ámbár nem hiszek semmiben, sem égben, sem föld alatt, kivéve az angol nép végtelen butaságában, vigyen el az ördög, ha tebenned nem hiszek. Mert annyi bizonyos, hogy attól a naptól fogva, amikor Vernon idehozott a szobámba, megfordult a szerencsém." További információk
 • Charles Lorre: A sárga pokol

  Charles Lorre (Nagy Károly) a kalandregény két világháború közötti virágkorának jeles szerzője. Légiós történetei és kalandos regényei mindig könnyed szórakozást nyújtanak a rejtői stílus és világ kedvelői számára. Részlet az e-könyvből: "Vessünk egy pillantást erre a kocsmára. Már ahhoz is igazán jóindulat kell, hogy ezt a helyiséget nemes egyszerűséggel kocsmának nevezzük. A helyiség ugyanis még röviddel ezelőtt teveistálló volt, és mióta az utolsó teve is eltávozott belőle, a tulajdonos nemigen tartott különösebb nagytakarítást. De hát – gondolta Ali ben Mahrun, a tulajdonos a légionistáknak ez is túlságosan megfelelő. A légionista ide inni jön, és akkor is iszik, ha tapéta van a falakon, akkor is, ha pókháló lóg a szájába. Mert itt csak két dolog a döntő: az, hogy a légionista szomjas legyen, meg az, hogy dühös. Ez a kettő kell ahhoz, hogy igyék. A légionista pedig mindig szomjas és mindig dühös." További információk

21-30-ig Össz.: 67

Csökkenő irány beállítása
oldalanként

Rács  Lista