F. Van Wyck Mason
(1901-1978)

 Francis Van Wyck Mason k

Francis Van Wyck Mason egy amerikai történész és sikeres regényíró volt. Ez utóbbiként 65 regényt és számos novellát adott ki. Mason egy régi fehér gazdag családba született Bostonban. Az apja konzul volt, s Mason a gyerekkorát Európában töltötte. 17 évesen harcolt az I. világháborúban. Miután leszerelt elvégezte az egyetemet, majd antik holmikkal kereskedett. 1927-ben egy volt főiskolai tanára biztatására írni kezdett. Ugyanebben az évben megnősült New Yorkban, feleségül vette Dorothy L. MacReady-t.

Az első története 1928. májusában jelent meg (The Fetish of Sergeant M’Gourra, (ss) The Danger Trail, May 1928), amit az olvasók jól fogadtak. 1930-ban jelent meg első regénye: The Seeds of Murder. A regény hőse egy bizonyos Hugh North kapitány, a hadsereg hírszerzésének detektívje, aki a sorozatkaraktere lesz. 1931-től Mason teljes állású író lett.

Captain North's Three Biggest CasesCaptain JudasBlue HurricaneSeeds of MurderPhalanxes of Atlans

Van Wyck Mason használta még a Geoffrey Coffin, Frank W Mason és a Ward Weaver írói álneveket is. A félévszázados irodalmi munkássága alatt írt regényeinek közel fele kém/bűnügyi/thriller történet, míg a másik, nagyobbik fele történelmi kalandregény és néhány ifjúsági regény. Történelmi regényei közt elég sok tengerészeti vonatkozású, főleg háborús, hadihajós történet, de akad kalózregény is, mint a Captain Judas (1931) vagy az 1949-ben megjelent Cutlass Empire, ami a híres kalóznak, Henry Morgannak állít emléket.

Ezek mellett különböző pulp-magazinokban, mint a Detective Fiction Weekly, Argosy, Black Book Detective Magazine, Short Stories vagy a Detective Action Stories közel százötven novellája jelent meg. Van közte egy fantasztikus regénye is: a Phalanxes of Atlans, amit 1931-ben két részletben közölt a híres Astounding Stories magazin. Ez amolyan „elveszett faj”-os történet, mert Atlantiszt föld alatti barlangvilágban találják meg benne.

The Bucharest Ballerina MurderThe Cairo Garter MurdersThe Washington Legation MurdersThe Hongkong Airbase MurdersTwo Tickets For Tangier

Wyck Mason részt vett a 2. világháborúban is, ahonnan ezredesként szerelt le. Feleségével Baltimore-ben éltek, majd az 50-es években a Bermudára költöztek. Felesége 1958-ban meghalt, majd utána feleségül vette korábbi titkárnőjét. További regényeit is a Bermudán írta. Itt halt meg 1978-ban, miután úszkált Bermuda partjainál, és hirtelen megfulladt.

A harmincas évek elején több North-regényt írt, és mellette történeti regényekkel is próbálkozott, de ezeket a közönség kevesebb érdeklődéssel fogadta, így aztán inkább a bűnügy/kém-regények műfaja felé fordult. Közben a pulp-magazinokban továbbra is írt történelmi novellákat. Csak 1938-ban tért vissza a történeti témára, mikor megjelent a Three Harbours c. nagyregénye (magyarul: Három kikötő), ami az amerikai függetlenségi háború idején játszódik. Ez is nagy sikert hozott, s ezután a történelmi regényeire helyezte a hangsúlyt, de tovább írta North kapitány eseteit is.

Hugh North kaptány történeteibőll 27 könyvet adott ki 1930 és 68 között (aminek nagy része regény, de van közte novelláskötet is). Emellett a harmincas években jelent meg a magazinokban néhány olyan novella, melynek North kapitány volt a főhőse. Sőt, a kapitány legkorábbi felbukkanása is egy novellában volt: Anti-Tank [Three Star Stories, Apr #1 1929]. Hugh North esetei hol rejtélyregények, de még inkább kémthrillerek. A kapitány jellemén sokat csiszolt az első North-regényekben. Kétségtelen, hogy North személysége nagyon hasonló lett a kitalálójához, Masonéhez, egyfajta alteregója a szerzőnek.

A magyar olvasók ezeket a regényeit elvileg jól ismerhetnék, mert hat North kapitány könyv is megjelent nálunk, de ezek mind a háború detective_fiction_weekly_19331104előtt, s rendszerváltáskor sem adtak ki ezekből reprint. Újabbak sem jelentek meg a háború után, pedig Mason 1968-ig írta ezeket. North kapitány történetek jelentős része a világ különböző országaiban, Amerikában, Ázsiában, Afrikában és Európában játszódik. Mivel Európában is jó pár évig élt Mason, itt is több helyszínen járt Hugh North, többek közt Budapesten és Bukarestben is.

A North kapitány könyveken kívül csak négy olyan regénye van, melyek detektívregények, de ezek mind a 30-as években jelentek meg. Az egyik a Spider House, ami egy „bezárt-szoba rejtély” regény, és nincs meg magyarul, de két másik megjelent magyarul: Az elhagyatott hajók titka és A bermudai rejtély. Ez utóbbinak a nyomozó hőse Roger Allenby őrnagy, az amerikai hadsereg leszerelt tisztje, aki immár egy new yorki életbiztosító intézet magándetektívje. Ebben a minőségében utazik a Bermudára, hogy egy haláleset rejtélyét felderítse. A regényt 1938 nyarán adta egy magyar napilap (könyvben csak az év novemberében jelent meg). Az újság így ajánlotta a regényt: „Amerika leghíresebb detektívregény-írói között jelenleg Van Wyck Mason tartja a rekordot. Regényeinek népszerű alakja a detektívvé lett Allenby őrnagy, aki valóságos fogalom az amerikai közönség előtt és egy csapásra százezres olvasótábort hódított Van Wyck Mason könyvei számára. Ez az ellenállhatatlanul vonzó Allenby őrnagy most bemutatkozik a magyar olvasóközönség előtt.
A bermudai rejtély című regényben, amelynek közlését július 17-én, vasárnap kezdi meg az UJSÁG.
A természet adakozó pompájának miliőjében, a bűvös szépségű Bermuda szigeten játszódik le ez a történet, amelynek alakjai az amerikai előkelő világ tagjai.
A kastély, amelyben a nyarat töltik, márványtól, kristálytól, aranytól csillog, de a nagyúri pompa fénye mögött titkos bűn bujkál. Az előkelő társaságból eltűnt egy fiatal amerikai leány, akiről nem tudják, öngyilkos lett-e, meggyilkolták, vagy talán ismeretlen kalandok útvesztőjébe tévedt. Senkit sem lehet gyanúsítani s mégis mindenkit gyanúsítani kell és meg kelt fejteni azt titkot is, hogy miért biztosították az elhunyt miss életét óriási összegre. Ezzel a feladattal kerül szembe Allenby őrnagy, aki tulajdonképpen pihenni jött a csodás Bermudára és csakhamar az izgalmak fojtogató légkörébe sodródik Barney Grafton, a nagyhatalmú pénzember titkokat rejtő fehér kastélyában. Hallatlan bravúrral és emellett kesztyűs kézzel, az amerikai felsőbb tízezrek etikettjének betartásával dolgozik, hogy lépre csalja méltó ellenfelét, a hihetetlenül ügyes gonosztevőt. Lázas feszültséggel követi az olvasó ezt az izgalmas párviadalt és valósággal felkiált a csodálkozástól, amikor végre fény derül a bermudai rejtélyre.

A bermudai rejtélyA sárga nyílA zöld kisértet

Michael Grost színesnek, ámbár egyszerűnek mondja Mason stílusát. Történetei rendszerint a főhős körül forognak és izgalmasak is. Magyar nyelven alig találni információt Masonról. A Világirodalmi Lexikon 8. kötete (1982) ugyan szentel neki egy szócikket, amiben Török András röviden szól szerzőnkről: „1930-ban jelent meg első regénye, az egzotikus környezetben játszódó, titokzatos Seeds of Murder ('Gyilkosságcsírák'). Ezt hasonló tárgyú művek követték… Történelmi regényeinek témája a függetlenségi harc és a polgárháború, különösen az utóbbi tengeri vonatkozásai.”

*

Az elhagyatott hajók titkaHárom kikötőHongkongi titok k

Magyarul a következő regényei jelentek meg:

1. A sárga nyíl, Nova, 1937. ford. Torday György [The Yellow Arrow Murders, 1932] (Hugh North 4)

2. Az elhagyatott hajók titka, Az Ujság évkönyve 1938 (1937) [The Forgotten Fleet Murders, (nv) Detective Fiction Weekly, Nov 4 1933]

4. A zöld kisértet, Nova, 1940. ford. Csernyak Thyra [The Washington legation murders, 1935] (Hugh North 7)

3. Budapesti expressz, Athenaeum, 1935. (2Svájci Magyar Könyvkiadó, Délibáb Regények 5, 1960) ford. Siklós Ferenc [The Budapest parade murders, 1935] (Hugh North 8)

5. North kapitány kalandjai, Nova, 1943. ford. Emődi Zsuzsa [The Seven Seas Murders, 1936] (Hugh North 9)
Tartalom:
1. Sanghai mélyén [Shanghai Sanctuary, 1935]
2. A visszaeső bűnös [The Repeater, 1934]
3. A lőszerszállító hajó gyilkosai [The Munition Ship Murders, 1935]

6. Hongkongi titok, Új-Magyarság, 1938. szept. 7 – nov. 10. (55 rész) [The Hongkong Airbase Murders, 1937] (Hugh North 11)

7. A bermudai rejtély, Ujság, 1938. júl. 17 – szept. 10 (45 rész) (2Palladis, Félpengős regények, 1938) ford. Balogh Barna [The Castle Island case, 1937]

8. Kairói rejtelmek, Nova, 1942. ford. Tábori Kornél [The Cairo garter murders, 1938] (Hugh North 12)

9. Három kikötő, Renaissance, 1942. ford. Szinnai Tivadar [Three Harbours, 1938]

Budapesti expresszKairói rejtelmekNorth kapitány kalandjai

Gyakorlatilag az összes regény háború előtti megjelenés. A North kapitány kalandjai c. könyv nem egy regény, hanem három, egymással nem összefüggő, hosszabb történet.

Igaz, hogy a Hugh North-könyvekből csak a negyedik jelent meg legkorábbiként magyarul, viszont éppen A sárga nyíl az első kiforrott North-regény, ami már egy igazi, Kubában játszódó kémtörténet. Hiszen a sorozat első regényében, a Seeds of Murderben (1930) Hugh North, mint az amerikai hadsereg hírszerző tisztje jelenik meg, viszont maga a regény nem egy kémregény, hanem egy aranykori klasszikus mystery, azaz rejtély-regény. A sárga nyíl után North kapitány inkább kémtörténetekben szerepelt, mintsem detektívtörténetekben.

Az elhagyatott hajók titka csak 32 oldalon jelent meg Az Ujság évkönyvében, viszont ezek egy átlagos bűnügyi könyvnél jóval nagyobb, kéthasábos oldalak. Leginkább egy kisregény. Angolul közölték The Forgotten Fleet Mystery címmel is.

A Hongkongi titok közlésénél az Új Magyarság napilap csak az első közlésnél írta tévesen „Honkongi titok”-nak a címet, mert az összes többi közlésnél, helyesen, Hongkongi titoknak írta.

A listán szereplő 9 magyar címből egyedül a Három kikötő ami nem detektív/kémtörténet, hanem történelmi regény.