Anthony Abbot
(1893-1952)

  Fulton Oursler

Charles Fulton Oursler egy amerikai újságíró és regényíró volt, aki Anthony Abbot álnév alatt klasszikus stílusú detektívregényeket írt. Oursler Baltimoreban nőtt fel egy baptista családban. 1910-12 között riporterként dolgozott, majd a helyi The Baltimore American újságírója volt 1912 és 18 között. Még húsz éves sem volt, mikor 1911-ben megházasodott. Két gyereke született, de a feleségétől később elvált. 1925-ben elvette Grace Perkins színésznőt és írónőt (tőle is két gyereke született). 1935-ben beutazta családjával a Közel-Keletet. A szentföldi útjáról könyvet is írt.

Oursler otthagyta Baltimore-t és New Yorkba költözött, ahol szabadúszó íróként tevékenykedett pár évig. Ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy novellái jelentek meg különböző magazinokban. Már az első világháború előtt megtalálta ezeket a híres-hírhedt pulp-magazinokat. Főleg bűnügyi és szellemtörténeteket írt olyan magazinokba 1913-tól, mint a The Black Cat, Detective Story Magazine, The Thrill Book, Mystery Magazine, Midnight Mysteries, Ghost Stories, The Black Mask vagy a Metropolitan Magazine. Emellett rendszeresen írt cikkeket a Liberty magazinba is. Munkásságának nem elhanyagolható része volt még, hogy számos színdarabot is írt a színházaknak.

A húszas években Samri Frikell álnév alatt segítette Harry Houdinit, a híres bűvészt, aki keresztes hadjáratot indított a spiritiszták, médiumok és más okkult csalók ellen. Oursler volt az írója a Spirit Mediums Exposed c. 1930-ban megjelent könyvnek, melyek ezeknek a csalásoknak a titkait fedte fel.

A bűnügyi és szellem történetei közléseinek mintegy kétharmadánál a saját nevét, Fulton Ourslert használta, míg a többi novella a három álneve alatt jelent meg: Anthony Abbot, Arnold Fountain és Samri Frikell. Több kalandos regényt írt a híres pulp-szerzővel, Achmed Abdullah-val együtt. Több regényt írt a saját neve alatt, kezdve az 1925-ben megjelent Sandalwooddal. Viszont ezek nem voltak bűnügyi regények! Fulton Oursler minden detektívregénye Anthony Abbot álnév alatt jelent meg. Igazából csak emiatt foglalkozunk a szerzővel.

Mint Anthony Abbot nyolc bűnügyi regényt adott ki, ami elég volt, hogy beírja magát a krimi irodalom történetébe. Első ilyen regénye, az 1930-ban megjelent The Murder of Geraldine Foster volt (ami lazán hasonló történet, mint Lizzie Bordené). Abbot egyébként, akár Ellery Queen, S. S. Van Dine bűvköréből indult. Regényei a Van Dine által lefektetett szabályok alapján íródtak. De ahogy mesterét, úgy őt magát is mára kicsit elfelejtették. Találóan nevezi Abbotot Michael Grost: „az egyik legjelentősebb «kevésbé ismert» krimiírónak”. Grost maga is kiválónak tartja Abbot detektívregényeit: csodálatos bonyolultsággal szövi a cselekményt. Nagyon jó a megtévesztésben. Az olvasót arra tereli, hogy a mellékcselekményre figyeljen, holott a főszál mellett elsikkad a figyelme, így aztán nem meglepő, hogy csak a végén lepleződik le az igazság, a tettes személye: váratlanul és csattanószerűen.

About the Murder of A Startled LadyThe Murder of Geraldine FosterThe Murder of a Man Afraid of WomenThe Murder of the Night Club LadyThe Murder of the Circus Queen

Abbot is megalkotta a saját sorozatkarakterét, Thatcher Colt személyében, aki egy zseniális rendőrfelügyelő, a new yorki rendőrség feje. Colt az amerikai elit rétegéből állt be rendőrnek, akit kivételes képességei segítenek a rejtélyek megoldásában. Kiváló műértő, ritka könyvek gyűjtője, aki szabad idejében verseket ír. Abbot így jellemzi a sorozat első regényében: „Ezek között a legnagyobb Colt Thatcher volt, aki kiválóan alkalmas ember volt erre a munkára. Gazdag, előkelő családból származott és már az egyetemen a rendőrség munkája felé fordult a figyelme. Ismerte a modern kriminológiát Lombrosotól Adlerig. Amint látni fogjak, nem félt új módszereket alkalmazni és soha nem nyilvánított véleményt, amíg nem volt minden bizonyíték a kezében. Ezenfelül Colt Thatcher kiválóan ismerte a bűntények történelmét, ami sokszor megbecsülhetetlen szolgálatokat tehet. Csodálatos, hogy hány bűntény, különösen gyilkosság, ismétlődik meg, a gyilkosok úgy látszik a múltból plagizálnak. És több ezer régi, véres gyilkosság minden részlete ott volt Colt Thatcher fejében.” (részlet A Washington-téri nevető orvosból).

A korabeli magyar sajtó így ajánlotta A Washington-téri nevető orvost: "Az utóbbi években sőt mondhatni évtizedekben pontosabban az első Sherlock Holmes regények megjelenése óta az olvasóközönség körében az a meggyőződés vert gyökeret hogy a hivatásos rendőrök és detektívek csak a legritkább esetben tudnak a gonosztevők nyomába jutni és a feladat megoldása legtöbbször magándetektívekre hárul, akik sohasem tévednek, épp úgy otthon vannak a zeneművészet, mint a lósport, lélekelemzés és kémia terén és akiknek valóban sikerül is minden esetben a bűnöst kézre keríteni. A hivatásos rendőrség mellett tör most lándzsát Anthony Abbot, aki éveken át Newyork rendőrparancsnokának titkára volt. Elhatározta, hogy leírja főnökének, Colt Tachernek néhány érdekes nyomozását és ezek közül elsőnek Foster Geraldine meggyilkolását választotta."
Helyesen hívta fel a főhős rendőri mivoltára az újság a figyelmet. Ez valóban szokatlan volt abban az időben, hiszen az aranykori híres detektívek szinte mind műkedvelő nyomozók, újságírók, művészek, ügyvédek, tudósok, kalandorok vagy bármi mások lehettek, csak nem hivatásos rendőrök.

A The Murder of Geraldine Foster volt az első Thatcher Colt-regény. 1930 és 32 között négy Colt-regényt jelent meg, majd 3 év kihagyással csak 1935-ben jelent meg az ötödik, a The Murder of A Startled Lady. Majd még hármat adott ki: The Murder of A Man Afraid of Women (1937), The Creeps (1939) és a The Shudders (1943). Azaz összesen nyolc olyan regényt írt, aminek Thatcher Colt rendőrfelügyelő volt a főhőse. Grost megjegyzi, hogy az első négy regényen (1930-32) még erősen érződik Van Dine hatása, azonban a későbbi négy Colt-regényen már sokkal kevésbé. Ez nem is meglepő, ha figyelembe vesszük, hogy Van Dine úgyszólván robbanásszerűen jelent meg az amerikai detektívirodalomban 1926-ban. Népszerűsége a 30-as évek elején volt a legnagyobb, de ezután fokozatosan esett nimbusza, ami nem meglepő, hiszen akkoriban, a harmincas évek közepétől több olyan krimiíró is indult, akik felülmúlták Van Dine regényeit. Abbott 1936-ban kiadott egy bűnügyi regényt, Dark Masquerade címmel. Viszont ezt névtelenül jelentette meg és nem is szerepelt benne Thatcher Colt.

A korabeli magyar újságok így ajánlották több regényét Abbotnak:
Éjféli halál
: "Érdekes és szokatlan környezetben játszódik a remek amerikai detektívtörténetek írójának, Anthony Abbotnak új bűnügyi regénye, az Éjféli halál. Egy ragyogó szépségű kalandornő, afféle démon, kéri a zseniális detektív segítségét, mert halálos veszedelemtől tart. A lélegzetelállító tempójú mese, mely Newyork éjszakai életének titkait tárja fel, sorozatos gyilkosságok, elképesztő rejtélyek, frappáns fordulatok között rohan tovább, míg végül a metropolis hatalmas rendőri szervezete kerekedik fölül."
A cirkuszkirálynő: "Newyork Madison Square, a világ legnagyobb cirkusza: itt játszódik A. Abbot legújabb és legizgalmasabb bűnügyi regénye: A cirkuszkirálynő. A kitűnő és népszerű amerikai detektivregényirót ebben a könyvében is új, érdekes területekre viszi fantáziája; a levegő királynőjének szenzációs mutatványai éppoly kitűnő alkalmat adnak neki az izgalmas leírásra, mint a gázpisztolyos banditák titokzatos bűntettei."
Vészjel a sírból: "Új területre viszi az olvasót, újszerű bűnügyi rejtélyeket mutat be és azok újszerű megoldását szemlélteti Anthony Abbot izgalmas, érdekes detektívregénye, amely Vészjel a sírból címmel most jelent meg magvar fordításban. A kitűnő amerikai író könyvében flapperek, kokaincsempészek, spiritiszta médiumok, „rámenő” amerikai politikusok körül bonyolódnak egy egyébként plauzibilis történet titokzatos szálai. Nem a szokványos amatőr-detektív áll itt a nyomozás középpontjában, hanem a newyorki rendőrség óriási apparátusa, amelynek tehetséges, szellemes vezetője pszichológiai eszközökkel jön rá a rejtély nyitjára."

Egyébként a Liberty magazinban, aminek Abbot a szerkesztője volt 1931 és 42 között, négy folytatásos kisregényt és regényt közölt, Anthony Abbot és Achmed Abdullah név alatt, de ezek egyáltalán nem krimik voltak. Viszont a novellái közt is akad Thatcher Colt-történet: About the Disappearance of Agatha King (1932) vagy az About the Perfect Crime of Mr. Digberry (1940).

The Circus Queen Murder - filmThe Panther's Claw - film

Természetesen Thatcher Colt sem kerülhette el a sorsát, az amerikai filmipar több mozifilmet is kihozott belőle: The Night Club Lady (1932) The Circus Queen Murder (1933), melyekben Adolphe Menjou játssza  Coltot és a The Panther's Claw (1942), amiben Colt megszemélyesítője Sidney Blackmer volt (Abbot szerepét pedig az akkor csak 23 éves Erik Vallin alakította). Ez utóbbi film a The Perfect Crime of Mr. Digberry c. novellájából készült. Lásd fenteb a bal oldali képen Menjout a The Circus Queen Murder  c. filmben, mellette pedig Blackmert a The Panther's Claw poszterén.

Mint azt Grost is megjegyzi, érdekes, ahogy a Van Dine-féle recept hatott a korai követőire. Van Dine maga is szerepel a regényeiben, mint Philo Vance titkára, barátja és segítője. Ellery Queen pedig a Richard Queen felügyelő fia, akinek segít a rejtélyek felderítésében. Ők a narrátorai is a regényeknek. Anthony Abbot szintén a titkára Coltnak és ő is meséli el az eseteket. Egyik regénye így kezdődik: „Abban az időben, amikor Thatcher Coltnak New York nagyhírű rendőrfőnökének titkára voltam, történt az a példátlanul izgalmas bűneset, melynek érdekfeszítő bonyodalmakban, váratlan fordulatokban annyira gazdag történetet ebben a könyvben írom le és bocsátom a nagyközönség rendelkezésére.” (Éjféli halál).

***

Volt még egy érdekes próbálkozása Anthony Abbotnak krimi-ügyben: részt vett a The President's Mystery Story megírásában.Erről már volt szó itt bővebben: Az elnök bűnügye. Fulton Oursler vette rá az amerikai elnököt, F. D. Rooseveltet, hogy az elnök krimiötletét felhasználva felkér hat élenjáró amerikai detektív-regényírót, hogy egymást váltva a fejezetek írásánál, öntsék regénybe az ötletet és oldják is meg annak rejtvényét. A könyv előszavát Fulton Oursler írta, majd az egyik fejezetet Anthony Abbotként jegyezte (Thatcher Coltot is említik benne). A regény végül magyarul is megjelent Nyomtalanul eltűnt címmel 1946-ban. Lásd lentebb bal szélen a a könyvből annak a fejezetnek az első oldalát, ahol Anthony Abbot veszi át a szót.

***

A Washington-téri nevető orvosA cirkuszkirálynőVészjel a sírbólAz áldozat a gyilkosÉjféli halál

Magyarul a következő regények jelentek meg magyarul Anthony Abbottól:

1. A Washington-téri nevető orvos, Légrády, 1931. ford. ifj. Kertész Árpád (The Murder of Geraldine Foster, 1930) (Thatcher Colt 1)

2. Éjféli halál, Athenaeum, 1937. ford. Visy Miklós (The Murder of the Night Club Lady, 1931) (Thatcher Colt 3)

3. A cirkuszkirálynő, Athenaeum, 1936. ford. Fazekas Guidó (The Murder of the Circus Queen, 1932) (Thatcher Colt 4)

4. Vészjel a sírból, Athenaeum, 1936. ford. Móricz Virág (The Murder of a Startled Lady, 1935) (Thatcher Colt 5)

5. Nyomtalanul eltűnt, Pantheon, 1946. (The President's Mystery Story, 1936) társszerzőkkel (az előszót és a könyv egy fejezetét írta Oursler)

6. Az áldozat a gyilkos, Nova, 1938. ford. Torday György (The Murder of a Man Afraid of Women, 1937) (Thatcher Colt 6)

Kétségtelenül nem állunk rosszul a Thatcher Colt-regényekkel. A 8 regényből 5 megjelent magyarul. A Washington-téri nevető orvos a „Pesti Hírlap könyvek” sorozat 211. kötete volt. Viszont az összes regény csak háború előtti kiadásban lelhető fel, azaz a rendszerváltáskori kis kiadók egyike sem reprintelgetett belőle. Így viszont elég nehéz megszerezni ezeket.

***

Nyomtalanul eltűnt kA titokzatos utas1 kA titokzatos utas2 kA pók k

Fulton Oursler/Anthony Abbot elég sok novellát is írt, viszont eddig csak egyetlen egyre bukkantam magyarul:

1. A titokzatos utas, Szivárvány hetilap, 1947/2. sz.

Ez is egy háború utáni kis alakú képes hetilapban jelent meg. Egyébként ez is egy olyan történet lenne, amit Roosevelt elnök mesélt el Ourslernek, aki ezt dolgozta ki a novellában. Lásd fentebb a teljes történetet.

Viszont Oursler színdarabjaiból is van egy magyarul:

1. A pók, Színházi Élet, színdarab melléklet, 1929/36. sz. (Brentane Lowellel közösen) ford. Zágon István. [The Spider, 1927]

A pók egy bűnügyi dráma volt. A színházban is adták. Kabos Gyula játszotta Chatrandot.